Rautalammin kunta mukana Sitran kansalaispaneelihankkeessa – hanke etenee

Kehitetään yhdessä Rautalammista houkuttelevampi ja parempi paikka elää ja asua!

1500 rautalampilaista sai satunnaisotannalla kirjeen – 110 vastasi kutsuun

Rautalammin puntaroiva kansalaispaneelin on tehtävänä laatia suosituksia Rautalammin vuokra-asumisen kehittämiseen. 

Rautalammin vuokra-asunnot löytyvät täältä

Tiistaina 12.3.2024 fasilitaattorit Sanna Kauvosaari Kehitysyhtiö SavoGrow:sta, Seija Korhonen Mansikka ry:stä ja Hanna Moilanen Pieksämäeltä kokoontuivat valitsemaan kansalaispaneelin jäseniä 110 hakijan joukosta. Sihteerinä ja Rautalampi-asiantuntijana toimi Pirkko Annala.   

Valinnoissaan raati painotti erityisesti asumismuotoa, ikää, asuinpaikkaa, koulutustausta ja asemaa työelämässä eli valinta kohdistui eri-ikäisiin kuntalaisiin eri puolilta Rautalampia. Paneelia täydentämään etsimme vielä muutamaa nuorta.   Valituille panelisteille ilmoitetaan  ilosanoma mahdollisimman pian. Myös kaikille muille ilmoittautuneille lähetetään kiitosviesti osallistumisesta.   

Fasilitoijat odottavat innolla paneelin käynnistymistä, sillä kokemukset puntaroivan kansalaisraadin käytöstä ovat hyvin rohkaisevia niin kotimaassa kuin ulkomailla.

”Jokainen panelisti on asumisen asiantuntija. Parasta tässä on se, että emme voi tietää, kuinka hienoja ehdotuksia paneeli saakaan aikaan”, kertoo Sanna Kauvosaari. 

Sitran hankekokonaisuus

Rautalammin kunta on mukana Sitran hankekokonaisuudessa, jossa valitut panelistit tuottavat ratkaisuvaihtoehtoja vuokra-asumisen kehittämiseen. Malli tuo myös päättäjille luotettavaa informaatiota kuntalaisten tarpeista ja siitä, mikä on oikeasti merkityksellistä kuntalaisten arjessa. Tämä on hieno mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuteen, kansalaispaneeli lisää moniäänisyyttä ja tuo päätöksiin syvyyttä. Sitra rahoittaa kokeiluja, joissa tavalliset kansalaiset ratkovat kuntatalouden kiperiä valintoja. Lue lisää hankkeesta: Tavalliset kansalaiset ratkomaan Turun, Jyväskylän, Salon ja Rautalammin taloutta

Mikä on kansalaispaneeli?

Kansalaispaneelissa joukko tavallisia kuntalaisia kokoontuu keskustelemaan jostain päätöstä vaativasta asiasta, esim. väestön ikääntymisestä, ilmastokriisistä, verotuksesta tai vaikka asumisesta. Osallistujat saavat kattavasti taustatietoa asiantuntijoilta ja keskustelunvetäjä vie keskusteluja eteenpäin. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa tietämystä tai kokemusta aiheesta.

Fasilitaattorit

Kokoontumisia vetää aiheeseen vihkiytynyt vetäjä eli fasilitaattori kunnan ulkopuolelta. Tämän hankkeen Fasilitaattorit ovat Sanna Kauvosaari (Kehitysyhtiö SavoGrow), Seija Korhonen (Mansikka ry) ja Hanna Moilanen (toimittaja).

Mitä on fasilitointi?

Fasilitointi tarkoittaa yhteistyön tukemista ja hyvän ilmapiirin luomista ryhmässä. Fasilitaattori auttaa ihmisiä toimimaan yhdessä tehokkaasti ja löytämään uusia ideoita ja ratkaisuja yhdessä. Hän ei kerro suoraan mitä tehdä, vaan ohjaa ryhmää itse löytämään oikeat vastaukset.

Panelistit perehdytään ja tukena asiantuntijoita ja keskustelijoiden vetäjä

Paneeli kokoontuu kevään aikana kuusi ja syksyn aikana yhden kerran arki-iltaisin 2–3 tuntia kerrallaan. Kolmessa ensimmäisessä tapaamisessa perehdytään ja ja elokuussa panelistit tekevät ensimmäiset ehdotukset ja vaihtoehtoiset ehdotelmat kunnanvaltuuston iltakoulussa.  Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu sekä taukoja sopivissa kohdin. Tunnelma pidetään rentona ja keskustelevana. Suositukset esitellään valtuustolle jo ennen juhannusta ja syksyllä kansalaispaneeli ja valtuusto keskustelevat suosituksista tulevien vuosien talousarvioihin.

”Työskentelyn tarkoituksena on auttaa päättäjiä ymmärtämään paremmin kuntalaisten asumisen tarpeita ja toiveita”

Lue lisää hankkeen etenemisestä ja uutisista täältä

Lisätietoja

https://www.sitra.fi/uutiset/tavalliset-kansalaiset-ratkomaan-turun-jyvaskylan-salon-ja-rautalammin-taloutta/

Aiemmin hankkeessa oli mukana mm. Pieksämäki ja sen tuloksia voi lukea Pieksämäen kaupungin sivuilta https://www.pieksamaki.fi/pieksamaen-kuntalaispaneelin-suositukset-lisaa-yritysmyonteisyytta-tehokkuutta-hankintoihin-ja-panostusta-kaupunkimarkkinointiin/

Lisää kansalaispaneelista voit lukea tai kuunnella https://www.sitra.fi/artikkelit/onnistunut-kansalaispaneeli-puntaroivan-keskustelun-vaiheet-ja-fasilitointi/

Työskentelyn tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään paremmin kuntalaisten asumisen tarpeita ja toiveita

(päivitetty 14.3.2024)

« Uutishuone