Rautalammin kunta mukana Sitran kansalaispaneelihankkeessa – hanke etenee

Kehitetään yhdessä Rautalammista houkuttelevampi ja parempi paikka elää ja asua!

Oletko saanut kutsukirjeen kansalaispaneeliin Rautalammin kunnalta?

Jos olet, ilmoittaudu mukaan vastaamalla 10.3.2024 mennessä kirjeen mukana tulleen sähköisen lomakkeen tai QR-koodin kautta tai soittamalla.

Kuntalaisille on lähetetty kutsuja satunnaisotannalla

Kansalaispaneeliin valitaan satunnaisotannalla kaikenikäisiä rautalampilaisia ja sinä voit olla yksi valituista. Helmikuussa kuntalaisille on lähetetty kutsuja satunnaisotannalla ja Ilmoittautuneiden joukosta valitaan 20-25 henkilöä paneelityöskentelyyn siten, että mukana on eri-ikäisiä ihmisiä eri puolilta Rautalampia. Valituille ilmoitetaan asiasta erillisellä kutsulla maaliskuussa (aiemmin ilmoitettiin helmikuun aikana). Toivottavasti lähdet ja ilmoittaudut mukaan! Jokainen paneeliin osallistunut saa osallistumistodistuksen sekä kiitokseksi lahjakortin haluamaansa paikalliseen yritykseen ja Rautalammin uimahalliin.

Sitran hankekokonaisuus

Rautalammin kunta on mukana Sitran hankekokonaisuudessa, jossa valitut panelistit tuottavat ratkaisuvaihtoehtoja vuokra-asumisen kehittämiseen. Malli tuo myös päättäjille luotettavaa informaatiota kuntalaisten tarpeista ja siitä, mikä on oikeasti merkityksellistä kuntalaisten arjessa. Tämä on hieno mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuteen, kansalaispaneeli lisää moniäänisyyttä ja tuo päätöksiin syvyyttä. Sitra rahoittaa kokeiluja, joissa tavalliset kansalaiset ratkovat kuntatalouden kiperiä valintoja. Lue lisää hankkeesta: Tavalliset kansalaiset ratkomaan Turun, Jyväskylän, Salon ja Rautalammin taloutta

Mikä on kansalaispaneeli? Entä fasilitaattori?

Kansalaispaneelissa joukko tavallisia kuntalaisia kokoontuu keskustelemaan jostain päätöstä vaativasta asiasta, esim. väestön ikääntymisestä, ilmastokriisistä, verotuksesta tai vaikka asumisesta. Osallistujat saavat kattavasti taustatietoa asiantuntijoilta ja keskustelunvetäjä vie keskusteluja eteenpäin. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa tietämystä tai kokemusta aiheesta.

Kokoontumisia vetää aiheeseen vihkiytynyt vetäjä eli fasilitaattori kunnan ulkopuolelta. Tämän hankkeen Fasilitaattorit ovat Sanna Kauvosaari (Kehitysyhtiö SavoGrow), Seija Korhonen (Mansikka ry) ja Hanna Moilanen (toimittaja). Fasilitaattorit ovat henkilöitä, joiden tehtävä on tukea ryhmän ajattelua ja edistää yhdessä tekemistä. Fasilitoimalla luodaan sellaisia olosuhteita, että yhdessä tekeminen on mahdollisimman helppoa. Fasilitaattorit luovat tilan, ajan, paikan ja tunnelman, jossa ryhmän hyvän ajattelun edellytykset on maksimoitu.

Panelistit perehdytään ja tukena asiantuntijoita ja keskustelijoiden vetäjä

Paneeli kokoontuu kevään ja syksyn aikana seitsemän kertaa arki-iltaisin 2–3 tuntia kerrallaan. Ensin perehdytään ja ja elokuussa panelistit tekevät ensimmäiset ehdotukset ja vaihtoehtoiset ehdotelmat kunnanhallitukselle.  Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu sekä taukoja sopivissa kohdin. Tunnelma pidetään rentona ja keskustelevana. Syksyn aikana jalostetut ehdotukset tulevat mukaan 2025 talousarvioon ja 2026–2027 taloussuunnitelmaan. Sano siis kyllä, kun kutsu tulee.

Lisätietoja

Aiemmin hankkeessa oli mukana mm. Pieksämäki ja sen tuloksia voi lukea Pieksämäen kaupungin sivuilta https://www.pieksamaki.fi/pieksamaen-kuntalaispaneelin-suositukset-lisaa-yritysmyonteisyytta-tehokkuutta-hankintoihin-ja-panostusta-kaupunkimarkkinointiin/

Lisää kansalaispaneelista voit lukea tai kuunnella https://www.sitra.fi/artikkelit/onnistunut-kansalaispaneeli-puntaroivan-keskustelun-vaiheet-ja-fasilitointi/

Työskentelyn tarkoituksena on auttaa meitä ymmärtämään paremmin kuntalaisten asumisen tarpeita ja toiveita

(päivitetty 20.2.2024)

« Uutishuone