Pohjois-Savon Kulttuurirahaston apurahahaku käynnistyy

, , , 17.1.2024 — 14:41

Pohjois-Savon kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahaston apurahojen hakuaika käynnistyy 22. tammikuuta ja päättyy 9. helmikuuta klo 16.

Pohjois-Savon rahastolla on jaossa vuonna 2024 yhteensä 1 270 000 euroa.

Rahasto tukee maakunnassa tehtävää tai siihen kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta, taiteellista työtä sekä kulttuuritoimintaa. Etusijalla ovat maakunnassa syntyneet, asuvat tai toimivat hakijat. Apurahoja voi hakea kaikille tieteen ja taiteen aloille. Hakijana voi olla yksityishenkilö, työryhmä tai yhteisö. Henkilöhakijoille voidaan myöntää myös monivuotisia työskentelyapurahoja. 

Apurahoja myönnetään myös erityiskohteisiin kuten kotiseututyöhön liittyviin hankkeisiin ja Taidetta kaikille -toimintaan, jonka tavoitteena on lisätä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten mahdollisuuksia kokea korkealaatuista taidetta ja edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta.

Haussa myös Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan rahastojen tieteiden yhteishanke 100 000 euroa

Tänä vuonna on jälleen haussa myös Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan rahastojen tieteiden yhteishanke 100 000 euroa. Joka toinen vuosi haettava apuraha on jaossa vuonna 2024 neljättä kertaa. Yhteishankkeessa haetaan korkeatasoista, eri tieteenaloja yhdistävää hanketta, jossa tulee olla toimijoita ja vahvaa osallistumista molemmista maakunnista.  

Infotilaisuus verkossa to 25.1.2024

Maakuntarahastojen yhteinen infotilaisuus verkossa järjestetään torstaina 25.1.2024. Apurahaohjeet ja linkki hakulomakkeeseen löytyvät Kulttuurirahaston verkkosivuilta.

https://skr.fi/apurahat/tammikuun-haku-maakuntarahastot

Lisätietoja:   

Pohjois-Savon rahasto

Asiamies Antti Niskanen, 09 6128 1273

Sihteeri Piia Julkunen, 050 441 9091

sähköposti: pohjois-savo@skr.fi

« Uutishuone