Lähde mukaan VUOKON testiryhmään

Mikä mahdollistaa Rautalammilla juuri Sinulle sujuvan arjen? Mitä mahtavata vapaa-ajan palvelua, paikkaa tai mahdollisuutta olet viimeksi itseksesi fiilistellyt ja pohtinut, että tietävätköhän muut tästä? Huomasitko ohikulkiessasi kohteen, joka vaatisi kunnalta toimia, esim. korjaamista? Tykyttääkö päässäsi loistava kehittämisidea, joka vain odottaa ”irtipäästämistä?

Nostahan käsi ylös HEP! ja ilmoittaudu VUOKKO kuntalaiskanavan testiryhmään. Rakennamme SavoGrown kuntiin sähköistä kuntalaiskanavaa, jonka avulla pääset paremmin osalliseksi kunnan toimintaa ja päätöksentekoa.

Testiryhmäläiseltä toivomme kohtuullisia tietoteknisiä taitoja ja intoa olla kehittämässä yhteisesti uutta vuorovaikutuskanavaa. Ilmoittaudu 8.6.mennessä Pirkko Annalalle pirkko.annala@rautalampi.fi tai 040 672 7170 Testiryhmä aloittaa työnsä kesälomien jälkeen elokuussa.

#demokratiakokeilut2020, #osallisuus @savogrow @keitele @suonenjoki @rautalampi @vesanto @pielavesi @tervo

Kokeilun etenemistä voi seurata mm. SavoGrown verkkosivuilla: www.savogrow.fi/demokratiakokeilu  
Sitran demokratiakokeilut 2020https://www.sitra.fi/hankkeet/demokratiakokeilut2020/#tasta-on-kyse 

Miksi VUOKKO?

Ihmisten yhteiskunnallinen osallistuminen on vähentymässä, sillä liian moni kokee, ettei kykene vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin ja yhteiskunnan kehitykseen. Osallisuudella vahvistetaan demokratiaa ja lisätään luottamusta hallintoa ja päätöksentekoa kohtaan. Osallisuuden kanavat ovat edustuksellista demokratiaa täydentäviä kansalaisten vuorovaikutuskanavia. Ne lisäävät päätöksenteon laatua tuomalla esiin kuntalaisten kokemuksia ja asiantuntemusta.

Osallisuuden edistämisessä valttina on osallisuustyökalujen moninaisuus, jotta jokainen yksilö löytää itselle sopivimman tavan osallistua, toimia ja vaikuttaa.  Osallisuuden kanavat eivät ole kilpailevia tai rinnakkaisesti toimivia päätöksentekokanavia, intressiryhmien edunvalvontakanavia, poliittisesti valittuja tai toimivia vaikutusvaikutuskanavia.

Viestintä ajassa on muuttunut ja moninaistunut. Jo perustuslaki määrittelee, että kunnan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Kuntalain 22§:n mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Suora osallistuminen on saanut 2000-luvulla uusia voimaannuttavia muotoja kuten visiointi, asiakasraadit ja SavoGrown alueella toteutetut kumppanuuspöydät.

Osallisuutta lisättäessä on tärkeää ymmärtää se, ettei yhtä keinoa osallisuuden lisäämisessä ei ole. Osallisuutta pitää tukea mitä moninaisimmille työkaluille väestön monimuotoistuessa. List Table 7 C

« Uutishuone