Koulujen toiminta koronavirustilanteessa

17.3.2020 — 21:50

Perusopetus

Rautalammin perusopetuksen oppilaitokset Matti Lohen koulu ja Kerkonjoen koulu on suljettu 18.3.-13.4. välisenä aikana.  

Tämä ei tarkoita lomaa koulusta, vaan opetus järjestetään kotiin monimuoto-opetuksena. Opettajat antavat oppilaille ohjeet päivittäisestä työstä Wilman kautta. Matti Lohen koululla viestit lähetetään huoltajille 1-3 luokan oppilailla ja suoraan oppilaille 4-9 luokan oppilailla. Kerkonjoen koululla vanhemmat saavat viestit Wilman kautta ja lisäksi tietoa jaetaan luokkien verkkosivujen kautta.  

Oppilaat tavoittavat opettajat lukujärjestyksen mukaisina aikoina ja saavat ohjeita ja neuvoja omaan opiskeluunsa. Opettaja viestii ohjeita Wilman kautta ja tarvittaessa myös puhelimitse tai etänä esimerkiksi Microsoft Teamsin tai Google Hangoutsin / Meetsin kautta.  

Oppilaat suorittavat kotona opettajien antamia koulutehtäviä ja noudattavat tehtävien palauttamisessa yms. opettajien antamia ohjeita. Opettajilla on vastuu opetuksen suunnittelemisesta, opetuksen ja ohjauksen antamisesta ja arvioinnista. Kotona huolehditaan tehtävien tekemisestä ja ohjeiden noudattamisesta.  

Kouluissa järjestetään lähiopetus vain niille luokkien 1-3 ja erityisen tuen oppilaille, joiden kanssa asiasta on erikseen sovittu valtioneuvoston ohjeiden mukaisesti. Näille oppilaille järjestetään kouluruokailu ja myös tarvittaessa koulukuljetus.  

Jos oppilas sairastuu kotona eikä pysty tekemään tehtäviä, tulee tästä ilmoittaa luokanopettajalle tai -ohjaajalle, joka merkkaa poissaolot Wilmaan.  

Koulukuraattori työskentelee etänä ja hänet tavoittaa sähköpostilla sanna.korhonen@edu.rautalampi.fi ja puhelimitse 040 178 7002. Kuraattori järjestää tarvittaessa videopalavereita oppilaiden kanssa Microsoft Teamsin kautta. 

Kouluterveydenhoitaja on siirretty poikkeustilan vuoksi muihin tehtäviin ja oppilaiden sekä opiskelijoiden kiireettömissä ajanvaraustapauksissa voit olla yhteydessä Sisä-Savon terveydenhuollon palveluihin. Aukioloajat ja yhteystiedot löydät alla olevan linkin takaa: https://www.sisasavontk.fi/vastaanotto/kiireeton-ajanvaraus/ 

Jos opetusjärjestelyistä tai muista asioista on kysyttävää, voit olla yhteydessä luokanopettajaan, aineenopettajaan tai tarpeen vaatiessa myös rehtoreihin.

Kerkonjoen koulu: Juho Pahajoki (040 124 45 45)  

Matti Lohen koulu: Terttu Nevalainen (040 7035598)  

Lukio

Rautalammin lukio on suljettu 18.3.-13.4. välisenä aikana

Ylioppilaskirjoituksen kuitenkin hoidetaan YTL:n ohjeiden mukaisesti tiivistetyssä aikataulussa.

Tämä ei tarkoita lomaa koulusta, vaan opetusta järjestetään monimuoto-opetuksena. Opettajat antavat ohjeet päivittäisestä työstä opiskelijoille Wilman kautta.

Opiskelijoilla on mahdollisuus saada opetusta, ohjeita ja neuvoja oman lukujärjestyksensä mukaisesti kurssien opettajilta. Opettaja viestii ohjeita Wilman kautta ja tarvittaessa myös puhelimitse tai etänä esimerkiksi Microsoft Teamsin tai Google Hangoutsin / Meetsin kautta.  

Opiskelijat suorittavat kotona opettajien antamia koulutehtäviä ja noudattavat tehtävien palauttamisessa yms. opettajien antamia ohjeita. Opettajilla on vastuu opetuksen suunnittelemisesta, opetuksen ja ohjauksen antamisesta ja arvioinnista. Opiskelija huolehtii tehtävien tekemisestä ja ohjeiden noudattamisesta. 

Lukiossa ei järjestetä lähiopetusta koulun ollessa suljettuna 18.3.-13.4. välisenä aikana. Myöskään kouluruokaa ei ole tuona aikana tarjolla.

Neljännen jakson koeviikko on peruttu. Kurssien opettajat antavat lisäohjeita arvioinnista ja korvaavista toimenpiteistä.

Viides jakso alkaa normaalin aikataulun mukaan 6.4.

Koulujen kevätjuhlasta ja sen toteutumisesta ilmoitamme myöhemmin.

Lukion ratsastuskurssit peruuntuvat. Opiskelijoilla on mahdollisuus käydä ratsastamassa omakustanteisesti vapaa-ajallaan.

Jos opiskelija sairastuu kotona eikä pysty tekemään tehtäviä, tulee tästä ilmoittaa ryhmänohjaajalle. Opiskelija on velvollinen selvittämään läksyt sairastumistilanteessa kurssien opetajilta.

Koulukuraattori työskentelee etänä ja hänet tavoittaa sähköpostilla sanna.korhonen@edu.rautalampi.fi ja puhelimitse 040 178 7002. Kuraattori järjestää tarvittaessa videopalavereita oppilaiden kanssa Microsoft Teamsin kautta.

Kouluterveydenhoitaja on siirretty poikkeustilan vuoksi muihin tehtäviin ja oppilaiden sekä opiskelijoiden kiireettömissä ajanvaraustapauksissa voit olla yhteydessä Sisä-Savon terveydenhuollon palveluihin. Aukioloajat ja yhteystiedot löydät alla olevan linkin takaa: https://www.sisasavontk.fi/vastaanotto/kiireeton-ajanvaraus/

Jos opetusjärjestelyistä tai muista asioista on kysyttävää, voit olla yhteydessä ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajaan tai rehtoriin Wilman kautta.

Päivitämme ohjeita tarpeen mukaan.

« Uutishuone

Chatbot