Itä-Suomeen voimaan uusia koronarajoituksia

3.1.2022 — 10:25

Useita uusia koronarajoituksia voimaan Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella 31.12.2021 klo 16.00. Kaikki Itä-Suomen maakunnat ovat leviämisaluetta.

Voimakkaasti heikentyneen koronatilanteen ja nopeasti leviävän omikron-virusmuunnoksen vuoksi Itä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt uusia rajoituspäätöksiä alueelle pikaisella aikataululla.

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltäminen

Itä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Määräys ei koske enintään 50 hengen tilaisuuksia, joissa kaikille osallistujille on määritelty oma istumapaikka. Määritelty istumapaikka tarkoittaa nimikoitua tai numeroitua istumapaikkaa.

Määräys on voimassa 31.12.2021 klo 16.00–20.1.2022.

Tilojen väliaikainen sulkeminen asiakkailta ja osallistujilta

Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle on lisäksi annettu tartuntalain pykälän 58 g mukainen määräys tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkemisesta.

Määräys tilojen sulkemisesta tarkoittaa sitä, että kaikki seuraavat julkisten ja yksityisten toimijoiden yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat pitää sulkea:

  • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat ja
  • tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan käytettävät tilat.

Rajoitus ei kohdistu muihin tartuntatautilain 58 g § mukaisiin tiloihin.

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi kuitenkin käyttää vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Lisäksi tiloja voi käyttää lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Tilojen sulkupäätös on tässä vaiheessa voimassa kaksi viikkoa ajalla 31.12.2021 klo 16.00–13.1.2022.

”Päätökset on tehty Itä-Suomen alueen sairaanhoitopiirien tuoreen tilannekuvan perusteella. Koronatilanne on heikentynyt erittäin nopeasti koko Itä-Suomen alueella ja tämän vuoksi olemme katsoneet välttämättömäksi ottaa käyttöön lisärajoituksia, joilla pyritään turvaamaan terveydenhuollon kantokyky. Rajoitustoimet kohdistetaan kuitenkin ensisijaisesti aikuisiin, minkä vuoksi alle 18-vuotiaiden ohjattu harrastustoiminta on rajattu tilojen sulkupäätöksen ulkopuolelle.”, kertoo aluehallintoylilääkäri Sami Remes Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Myös tilojen terveysturvalliseen käyttöön liittyvät rajoitukset jatkuvat ja laajenevat kaikkiin maakuntiin

Itä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt myös päätöksen, jolla tilojen käyttöä koskevan tartuntatautilain 58 d §:n mukainen määräys laajenee koskemaan koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kuntien alueita.

Tilojen käyttöjä koskeva määräys edellyttää, että asiakas- ja yleisötilojen käyttö pitää järjestää siten, että tiloissa voidaan ehkäistä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktien aiheuttamaa tartunnan riskiä.

Määräys on Itä-Savossa Sosterin ja Pohjois-Karjalassa Siun soten kuntien alueilla voimassa 30.12.2021- 26.1.2022. Etelä-Savossa Essoten ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueilla määräys on jo voimassa aikaisemmalla päätöksellä ja määräys jatkuu myös näillä alueilla 26.1.2022 saakka.

Määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätökset

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätökset löytyvät aluehallintovirastojen verkkosivuilta yleistiedoksiannoista. 

Itä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä ja 58 g §:n mukainen päätös tilojen väliaikaisesta sulkemisestaTiedosto avautuu uudessa välilehdessä pdf 243kB  (pdf)

Itä-Suomen aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 d §:n mukainen päätös tilojen terveysturvallisesta käytöstäTiedosto avautuu uudessa välilehdessä pdf 210kB  (pdf)

Lisätietoa

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätökset ja yleistiedoksiannot (avi.fi)

Ravintolarajoituiset valtioneuvoston sivuillaLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä, Avautuu uudessa välilehdessä (valtioneuvosto.fi)

Aluehallintovirastojen asiakaspalvelu, asiakaspalvelu@avi.fi

Usein kysyttyä koronasta avi.fi-sivustolla (avi.fi)

Yhteyshenkilöt

Lisätietoa medialle

Järjestämme tiedotusvälineille tiedotustilaisuuden Teams-sovelluksen kautta perjantaina 31.12.2021 klo 9–10, ilmoittautumiset osoitteeseen: auli.posti@avi.fi

Lisätietoja 31.12.2021 klo 10–11:

aluehallintoylilääkäri, terveydenhuoltoyksikön päällikkö Sami Remes, p. 0295 016 876
ylitarkastaja Emma-Lotta Kinnunen, p. 0295 016 863
johtaja Ulla Ahonen, p. 0295 016 888
etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Tietoja julkaisijasta

Aluehallintovirasto


Aluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Aluehallintoviraston verkkosivut

« Uutishuone