Vesihuoltolaitoksen käyttömaksutaksojen muutos 1.3.2018 lähtien

25.1.2018 — 13:18

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2017 § 112 tehnyt päätöksen vesimaksujen korottamisesta.

Vesihuoltolaitoksen arvonlisäverottomia käyttömaksuja korotetaan 7 senttiä / m3 ja jätevesitaksaa 12 senttiä / m3.

Arvinlisäverottomia perusmaksuja vedelle ja jätevedelle korotetaan 2,00 euroa.

Vesimaksujen korotukset otetaan käyttöön 1.3.2018 lähtien.

Vesihuoltolaitoksen tiedote 1 / 2018 nähtävissä kuulutukset-osiossa.

 

 

« Uutishuone