Tuure Savolainen eläkkeelle

31.10.2016 — 09:30

Rautalammin kunnan pitkäaikainen tekninen johtaja Tuure Savolainen on jäämässä eläkkeelle ensi helmikuun alusta lukien. Kunnanhallitus hyväksyi hänen eronpyyntönsä päättäen samalla käynnistää avoimen viran hakuprosessin.

Teknisen johtajan vastuualueeseen kuuluu teknisen osaston johtaminen. Hän johtaa toimialansa toimintaa valtuuston asettamien strategisten päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti, vastaa toiminnan kehittämisestä ja koordinoinnista sekä hallintosäännössä osastopäällikölle määrätyistä tehtävistä. Tekninen johtaja toimii lisäksi kaavoitusjaoston esittelijänä sekä vastaa myös ympäristönsuojeluasioista. -jh

« Uutishuone