Sote-lausuntoa täydennettiin

8.11.2016 — 10:57

Myös kunnan lausunto sote-maakuntauudistusesityksestä hyvöksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallituksen laustoon valtuusto lisäsi Juho Pahajoen esityksestä vaatimuksen, jonka mukaan ”kuntien pitää sote-uudistuksenkin jälkeenkin saada itse päättää, haluavatko ne järjestää opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut itse, yhdessä muiden kuntien kanssa, vai antaa järjestämisvastuun maakunnalle. Jotta kuraattori- ja psykologipalveluissa säilyy yhdenmukainen palvelutaso, täytyy näiden palveluiden toteuttamiseen kunnissa myös myöntää suora rahoitus.”

Pahajoen esitystä valtuustossa kannattivat Raija Haukka, Kaija Satuli ja Mika Koukkari. Keskustelun päätteeksi lisäys hyväksyttiin ilman äänestystä.

Rautalammin lausunto Sote-uudistuksesta on varsin kriittinen. Lausunnossa mm. pahoitellaan, että että hallituksen lakiluonnoksissa valtio uhkaa puuttua kunnan itsehallinnollisiin ja autonomiaa perustuslaissa määriteltyihin oikeuksiin, kun se estää kuntien vapaan veronkorotusmahdollisuuden ja samanaikaisesti leikkaa kuntien valtionosuuksia.

Rautalammin kunnan mielestä myös kuntien rahoitus on uhattu niiden kuntalaisten peruspalveluiden järjestämisen osalta, jotka jäävät tai suunnitellaan jätettäviksi kunnille. Lisäksi kunnat lakiesitysluonnosten mukaan uhkaavat menettää kaikki oikeudet järjestää terveyden- ja sosiaalitoimen asiat. Siitä huolimatta, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntalaissa on annettu kuntien tehtäväksi ja osittain maakunnan tehtäväksi. -jh

« Uutishuone