Rautalampi tarjoaa hyvän kasvuympäristön

26.1.2017 — 12:58

Rautalampi tarjoaa lapsille ja nuorille hyvän kasvuympäristön, sillä kunnan maaseutumaisuus ja yhteisöllinen elämäntapa edesauttaa lasten ja nuorten hyvinvointia. Käsitellessään vuosittaista raporttia, kunnanhallitus muistuttaa, että esimerkiksi yhteisölliset hankkeet, kuten skeittirampin rakentaminen, ovat lisänneet lasten ja nuorten hyvinvointia.

– Skeittiramppi on ollut paljon käytetty. Sen sijainti keskustassa on koettu hyväksi. Uimahyppylaituri on seuraavan kesän hanke. Em. toimilla pyritään ohjaamaan nuorten vapaa-aikaa omaehtoiseen toimintaan, raportissa todetaan.

Myös lukiossa on tehty nuorten hyvinvointia parantavia uudistuksia mm. terveydenhoitajan ja koulukuraattorin tavoitettavuuden ja asumisen tukemisen suhteen. Lukiolaisille sopivaa asumismuotoa, solua lukittavalla huoneella ei ole kunnassa lainkaan. Sellainen voisi kesällä toimia myös matkailijoiden majoituspaikkana.

Yhteenvetona kunnanhallitus toivoo, että lasten ja nuorten matalan kynnyksen palveluita lisätään ja niistä tiedotetaan riittävästi. Tällä ehkäistään myöhemmin erittäin kalliiden korjaavien palveluiden tarvetta. Erityisesti koulunkäynnin avustajiin ja varhaiskasvatuksen ryhmä avustajiin, koulupsykologin ja koulukuraattorin palveluihin tulee varata tarpeelliset resurssit, kunnanhallitus sanoo.

Kunnanhallitus päätti lähettää raportin vielä perusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan yhteisvalmisteluun toimenpide-ehdotuksia varten. Lopullisesti raportin hyväksyy mahdollisine toimenpiteineen kunnanvaltuusto. -jh

« Uutishuone