Rautalammin kunta panostaa tulevaisuuteen

30.12.2016 — 13:25

Rautalammin kunnan lähivuosien investoinnit ovat kunnan kokoon nähden mittavat. Ensi vuonna investointeihin on varattu liki 4 miljoonaa euroa ja vielä seuraavanakin vuonna investointeihin uppoaa liki 2,7 miljoonaa euroa.

Kunnanjohtaja Risto Niemelän mukaan näinkin mittavat investoinnit ovat mahdollisia siksi, että kunnassa on viime vuosina pidetty käyttötalous varsin hyvin kurissa. Niemelän mielestä myös vuoden 2019 alusta voimaan tuleva maakuntauudistus on tuonut paineita panostaa investointeihin.

– Voimakkaasta rakentamisesta huolimatta ensi vuoden 2017 talousarviota voidaan luonnehtia kuntalaisten peruspalvelut hyvin säilyttävänä ja turvaavana budjettina. Toki kaksi seuraavaa vuotta ovat investointien johdosta haastavia, mutta tälle kaikelle antaa hyvän selkänojan kunnan talouden vakaus, Niemelä huomauttaa.

 

Valtio kerryttää kuntiin tummia pilviä

Talousarvion laadinnan yhteydessä Niemelä on kritisoinut voimakkaasti valtion toimia, joilla vaikeutetaan kuntien asemaa ja itsemääräämisoikeutta. Hänen mielestä jopa peruspalvelujen järjestäminen maan eri osissa on vaarantumassa.

– Palveluja vaarantavia tekijöitä on useita, joista yksi on se, että yleistä talouskasvua ei ole odotettavissa vielä moneen vuoteen. Lisäksi kuntien työmarkkinatukitukimenot tulevat lähitulevaisuudessa pysymään korkealla tasolla, tiettyjen muutostekijöiden vaikutuksia on vaikea ennustaa sekä se, että turvapaikanhakijoiden määrä lisää kuntien kustannuksia.

Niemelä muistuttaa, että kuntien toimintaympäristön muutostekijät vaikuttavat eri tavalla eri alueisiin, jolloin kuntien ja alueiden väliset elinvoiman erot tulevat kasvamaan. Myös julkisen hallinnon rakennemuutoksilla tulee olemaan perustavanlaatuisia vaikutuksia kun­tiin ja kuntatalouteen.

– Suurin paine tuloveroprosentin nostoon kehyskaudella vuoteen 2020 on alle 6 000 asukkaan kunnissa. Lisäksi on jo huomattava, että pienim­mässä kuntakokoryhmässä on jo lähtökohtaisesti keskimääräistä korkeammat kunnallis­veroprosentit, Niemelä huomauttaa. -jh

« Uutishuone