Rautalammilla kannetaan huolta sote-tulevaisuudesta

7.10.2016 — 09:58

Rautalammin kunta on ottanut kipakasti kanstaa hallituksen tulevaan sote-uudistukseen. Keskiviikkoisessa kokouksessaan kunnanhallitus muistutti, että kunta on valmis selvittämään erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja sote- ja maakuntauudistukseen liittyen terveyden- ja sairaanhoidonhoidon sekä sosiaalitoimen ja työterveyspalveluiden turvaamiseksi Rautalammilla.

Päätöstä pohjustaa kunnanhallituksen varsin voimakas kritiikki. Kunnanhallitus mm. muistuttaa, että hallituksen lakiluonnoksissa valtio uhkaa puuttua kunnan itsehallinnollisiin ja autonomiaa perustuslaissa määriteltyihin oikeuksiin, kun se estää kuntien vapaan veronkorotusmahdollisuuden ja samanaikaisesti leikkaa kuntien valtionosuuksia.

Useita uhkakuvia

Kuntien rahoitus on uhattu 1.1.2019 alkaen niiden kuntalaisten peruspalveluiden järjestämisen osalta, jotka jäävät tai suunnitellaan jätettäviksi kunnille. Lisäksi kunnat lakiesitysluonnosten mukaan uhkaavat menettää kaikki oikeudet järjestää terveyden- ja sosiaalitoimen asiat. Siitä huolimatta, että hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntalaissa on annettu kuntien tehtäväksi ja osittain maakunnan tehtäväksi.

– Valinnanvapautta korostetaan ja pyritään siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja järjestetään entistä enemmän yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden toimesta. Näitä ohjaavat valtio ministeriöineen ja maakuntahallinto, jota ohjaa ja rahoittaa keskitetysti valtio.

Lopuksi kunnanhallitus pahoittelee sitä, että kunnat ja kaupungit varautuvat eri tavoin uudistuksiin. Rautalammin kunnalle ovat tarjonneet yhteistyö- ja kumppanuusmahdollisuuksia useat pienemmät ja suuremmat sote- ja hoiva-alan toimijat. -jh

« Uutishuone