Opetustoimeen sujuvuutta valtakunnallisilla rekistereillä

17.8.2016 — 11:07

Rautalammin kunta kannattaa valtakunnallisten rekistereiden ja tietojärjestelmien toteuttamista opetustoimeen. Kunnanhallituksen mielestä ne hyödyttävät monia toimijoita ja sujuvoittavat ja nopeuttavat toimintaa.
Kunnanhallitus kuitenkin huomauttaa, että rekistereiden valmisteluaika tulee tuottamaan epäselviä tilanteita sekä rakentamis- ja päivittämisvaihe aiheuttaa päivittäiseen työhön ajoittain viivytyksiä. Lopputulos tulee kuitenkin palvelemaan sekä kansalaisia että alan toimijoita hyvin, joten rekisterien yhdistäminen, perustaminen ja kehittäminen on myönteinen kehitysaskel opetustoimeen liittyvien rekistereiden kehittämisessä.
Opetushallituksen ylläpitämä rekisteri sisältäisi perus-, esiopetuksen, lukiokoulutuksen, ylioppilastutkintojen, toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja tutkintojen suoritus- ja läsnäolotiedot. –jh

« Uutishuone