Kriittinen lausunto yksityistielakiluonnoksesta

7.4.2017 — 13:52

Rautalammin kunnanhallitus on antanut kriittisen lausunnon yksityistielakiluonnoksesta. Lausunnossa huomautetaan, että lakiluonnokseen perustuvat toiveet tai esitykset siitä, että kuntien ja kaupunkien tulisi entistä muussa, kuin kiinteistön omistajan roolissa, osallistua enemmän maaseudulla ja haja-asutusalueilla yksityisteiden kunnossapitoon tieosakkaiksi yhdessä maakuntien ja valtion kanssa, johtavat harhaan itse asiassa ja osoittavat sitä, valtio haluaa entistä johdonmukaisemmin yksityisteiden rahoitusvastuusta pois.

Kunnanhallituksen mukaan lakiesitys on verhottu siihen, että tieosakkaille kuuluvaa kuluriskiä halutaan pienentää. Lakiluonnosta ei voida pitää Suomen kansalaisten kannalta yhdenvertaisena ja tasapuolisena. Kunnanhallitus luettelee viisi kohtaa, jotka vähentävät valtion osuutta yksityisteiden rahoituksesta.

Lausunnossa muistutetaan siitä, että maakuntauudistuksessa yksityisteiden rahoitus on annettu näennäisesti maakuntavaltuuston päätettäväksi, mutta avustusmäärärahan suuruudesta päättäisi edelleen eduskunta ja avustusmäärärahan jakamisesta maakuntien kesken päättäisi uudistuksen mukaan liikenne- ja viestintäministeriö. -jh

« Uutishuone

Chatbot