Kelan ongelmia puitiin myös kunnanhallituksessa

14.3.2017 — 14:38

Rautalammin kunnanhallitus on joutunut puimaan myös Kelan ongelmia, jotka ovat aiheutuneet riittämättömästä henkilökunnasta purkamaan toimeentulohakemuksia niiden siirryttyä kunnilta Kelalle.

Rautalammin kunnanhallitus toteaa, että kunnassa noudatetaan edelleen toimeentulotukilain 14 pykälän mukaista säännöstä, jossa kansalaisen ja asiakkaiden perusoikeuksia haluttiin turvata kuntien päätöksenteolla poikkeuksellisesti vain Kelan aukioloaikojen ulkopuolella.

Kunnanhallitus muistuttaa, että perustoimeentulotukiturvan maksatuksen siirtäminen Kelalle ei pitänyt tarkoittaa sitä, että kuntien täydentävät ja ehkäisevät toimeentulotukimenot kasvavat ja kunnat joutuvat pitämään yllä vararesursseja.

Ylimääräiset kustannukset Kelan vastuulle

Rautalammin kunnanhallituksen mukaan Kelan tulee korvata kunnille kaikki mahdollisesti tulevat ylimääräiset kustannukset., sillä kuntien jäljellä olevat resurssit ovat jo käytössä Kelalle kuuluvan työn paikkaamisessa.

Rautalammin kunnassa Kelan ja kunnan yhteispalvelupiste on palvelut kuntalaisia kaiken aikaa. Toimeentulotukiturvan maksamisesta ensisijainen vastuu syntyneen tilanteen korjaamisesta ja sen aiheuttamasta kiireellisestä päätöksenteosta on Kansaneläkelaitoksella. Kuntaliitto käy sosiaali- ja terveysministeriön kanssa neuvotteluja mm. kunnille nyt koituvien perustoimeentulotuen piiriin kuuluvien kustannusten rahoituksesta ja korvaamisesta. -jh

« Uutishuone

Chatbot