Etelä-Konneveden kulttuuri-ympäristöstä selvitys

31.10.2016 — 09:29

Etelä-Konneveden kulttuuriympäristöstä laaditaan selvitys. Maanantaisessa kokouksessaan kunnanhallitus päätti antaa kaavoitusjaostolle luvan aloittaa selvityksen laatiminen, johon kuitenkin tulee hakea ja saada ulkopuolista hankerahaa. Lisäksi kunnanhallitus edellytti, että ennen työntekijän palkkaamista tulee selvitystyön kustannusarvio esitellä kunnanhallitukselle.

Etelä-Konneveden rantayleiskaavatyön yhteydessä on ollut esillä alueelle laadittava kulttuuriympäristöselvitys. Kaavoituksen yhteydessä on tehty kulttuuriympäristöselvitystä tukevia selvityksiä, joista viimeaikaisin koski kaava-alueen muinaismuistoja.

Etelä-Konneveden kulttuuriympäristöselvityksen tulisi sisältää myös alueen vanhan kartta-aineiston selvittämisen ja analysoinnin sekä luonnonympäristöön, perinnebiotoopeihin ja elolliseen luontoon liittyvät selvitykset. Lisäksi yksi merkittävä kokonaisuus on myös alueen kulttuuriympäristöjen rajaus ja kuvaus. Lisäksi työn yhteydessä tarvitaan paikkatietopalveluja ja raportin taittoon ja painatukseen tekijät. -jh

« Uutishuone

Chatbot