Eläkkeelle siirtymisen johdosta tekniselle osastolle haetaan Teknistä johtajaa

12.1.2017 — 15:51

Tekninen johtaja valitaan virkaan toistaiseksi. Tekninen johtaja vastaa teknisen osaston osastopäällikkönä hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta, kuten rakentamisesta, kehittämisestä, yhdyskuntasuunnittelusta, vesi-, tie-, jäte-, liikenne- ja ympäristönsuojelusta sekä palo- ja pelastustoimesta. Lisäksi teknisen osaston alaisuuteen kuuluvat kunnan kiinteistöt, suuri metsävarallisuus ja huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät asiat. Tekninen johtaja toimii esittelijänä teknisessä lautakunnassa, ympäristölautakunnassa ja kunnanhallituksen alaisessa kaavoitusjaostossa. Hän työskentelee kunnanvirastossa kunnanjohtajan alaisuudessa ja on kunnan johtoryhmän jäsen.

Viran kelpoisuusehtona on teknisen alan ylempi korkeakoulututkinto tai insinöörin tutkinto, minkä lisäksi edellytämme talonrakennusalan tai maankäyttöalan tai ympäristö- ja vesirakennusalan koulutusta ja työkokemusta. Tekniseltä johtajalta edellytämme kokemusta esimies- tai johtotehtävistä ja kunnallistalouden osaamisesta. Lisäksi luemme eduksi kunnallishallinnon lainsäädännön tuntemuksen, hankintaosaamisen ja henkilöstöjohtamis- ja alaistaidot. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Eläke-etuudet teknisen johtajan viran osalta määräytyvät kunnallisen eläkelain (KuEL) mukaan. Virassa noudatetaan kokonaistyöaikaa. Ennen viran vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta. Virassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valtuusto toimittaa virkavaalin.

Kuntakonsernin uusiin kehittämismahdollisuuksiin liittyen odotamme nykyaikaista, haasteisiin tarttuvaa ja innovatiivista kunnan ja kuntalaisten elinvoimaa lisäävää työotetta.

HAKUAIKAA ON JATKETTU,AIEMMIN HAKEMUKSENSA JÄTTÄNEET HUOMIOIDAAN.

Hakemukset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti kuntareky.fi:n kautta. Postitse hakemukset kuntaan tulee toimittaa 27.1.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen Rautalammin kunnanhallitus, Kuopiontie 11, 77700 RAUTALAMPI tai rautalammin.kunta@rautalampi.fi. Hakemuskuoressa tulee olla merkintä ”Tekninen johtaja”. Hakemuksia ei palauteta. Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Risto Niemelä 040-8405088 ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Weide 0500-244938. Lisätietoja löydettävissä www.rautalampi.fi –sivuilta.

RAUTALAMMIN KUNTA

KUNNANHALLITUS

« Uutishuone

Chatbot