Etelä-Konneveden kansallispuiston vesistömatkailun mahdollistaminen

Ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvä kehittämishanke

Etelä-Konneveden kansallispuiston vesistömatkailun mahdollistaminen-hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen 14.10.2016.  Hanke toteutetaan 1.11.2016-28.2.2018 välisenä aikana, mutta sille tullaan hakemaan jatkoaikaa kesään 2018 saakka.

Hankkeen kustannukset ovat yhteensä 50 210 €. Hankkeelle on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta (Etelä-Savon ELY-keskus) 35 147 €. Rautalammin kunnan osuus rahoituksesta on 15 063 €. Hanketta hallinnoi Rautalammin kunta.

Konnekosken kunnostaminen ja pienvenekanavan rakentaminen mahdollistavat osaltaan Etelä-Konneveden kansallispuiston kehittymisen matkailukohteena. Etelä-Konneveden kansallispuiston luontomatkailun kehittäminen on kirjattu Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 2016-2017 erityispainopisteeksi samoin kuin myös sisävesiväylästön kehittäminen. Sisävesiväylästön kehittäminen liittyy koko matkailualueen matkailupotentiaalin kasvuun kestävällä tavalla luontomatkailua edistäen ja vähähiilisyyttä tukien.

Konnekosken kunnostaminen ja pienvenekanavan rakentaminen

Nykytilassaan Konnekoski rajoittaa alueen matkailupotentiaalin kasvua. Koski soveltuu korkeintaan pienveneellä kulkemiseen ja ohitustilanteet ovat kulkuväylän kapeudesta ja virtaamista johtuen hankalia ja vaarallisia.

Uomakunnostuksen tavoitteena on palauttaa Konnekoski mahdollisimman luonnonmukaiseksi koko uoman matkalla. Lisäksi halutaan luoda järvitaimenelle ja siialle lisääntymis- ja poikastuotantoalueita. Jotta tämä olisi mahdollista, tulee vesiliikenne siirtää Konnekoskesta pienvenekanavaan.

Pienvenekanava on suunniteltu rakennettavaksi Konnekosken läheisyyteen. Kanava yhdistää Konnevesi-järven ja Hankaveden. Toteutuessaan se mahdollistaa Päijänne-Keitele-kanavalta pääsyn Konnevettä, Hankavettä ja Pitkälahtea pitkin Rautalammin kuntakeskukseen. Kanava parantaa vesiliikenneturvallisuutta ja vähentää Konnekosken eroosiota ja sitä voidaan hyödyntää myös tulvien hallinnassa.

Suunnittelussa huomioidaan kosken ja sen ympäristön ominaispiirteet ja luontoarvot sekä eri käyttäjäryhmät ja eri käyttötarkoitukset. Konnekoskea ja sitä ympäröiviä alueita käyttävät mm. koskikalastajat, koskimelojat, veneilijät, matkailijat ja paikalliset. Suunnittelualue on osittain Etelä-Konneveden kansallispuistoa, osittain Natura-aluetta ja lisäksi siellä on useita yksityisiä maanomistajia. Konnekosken vesialueen omistavat Kosken ja Lassilan osakaskunnat. Kosken historia on värikäs ja alueella on suuri merkitys rautalampilaisille. Koskea on kunnostettu 1980-luvulla.

Hankkeessa tehtävät suunnitelmat ja selvitykset ovat valmiina keväällä 2018, jolloin haetaan kosken kunnostamiselle ja pienvenekanavan rakentamiselle vesilain mukaista lupaa. Hankkeessa selvitetään myös rahoitusvaihtoehtoja kunnostamiselle ja kanavan rakentamiselle.

Lisätiedot

Ei tuloksia