Sopimus varhaiskasvatuspalvelun määrästä

Koulut ja päivähoito

Lapsen viikoittaisesta hoitoajasta voi tehdä sopimuksen, joka vaikuttaa hoitomaksun suuruuteen. Jos hoidon tarve vaihtelee viikoittain merkittävästi vanhempien työn tai opiskelun vuoksi, voi-daan viikkotuntimäärän käyttöä koskevaa hoitosopimusta tehtäessä ja toteutunutta hoitoaikaa seu-rattaessa tasoitusjaksona käyttää enintään kalenterikuukauden pituista jaksoa, muutoin tarkas-telujakso on yksi kalenteriviikko.

Lataa

« Lomakkeet

Chatbot