Kulttuurikysely

Sisä-Savon kulttuurikyselyn 2016 tuloksia

Kulttuurikyselyyn vastasi kaikkiaan 827 sisäsavolaista, joista 310 oli aikuisia ja 517 iältään 9-16 -vuotiaita lapsia ja nuoria. Kysely kertoo kunnittain ja koko aluetta koskevassa yhteenvedossa erikseen aikuisten ja kouluikäisten mielipiteitä alueen kulttuuritarjonnasta, harrastusmahdollisuuksista ja tapahtumien tiedottamisesta.

Kulttuurikyselyn aikuisista vastaajista 42 % (124) oli rautalampilaisia. Koululaiskyselyyn vastasi 123 Matti Lohen koulun oppilasta.

Sisa-Savon kulttuurikysely (pdf)
Rautalammin kulttuurikysely (pdf)