Historia

Pestuumarkkinat on ollut pitkään Rautalammin päätapahtuma. Rautalammilla pestuumarkkinoita on pidetty vuodesta 1821 lähtien ja sen jälkeen ne ovat jatkuneet lähes tauotta. Alun perin pestuut olivat nimensä mukaisesti tapahtuma, jossa talolliset pestasivat piiat ja rengit seuraavalle satokaudelle.

Markkinat perustuvat vanhaan kekrijuhlien aikaan sattuvaan vuosipalkollisteen vapaaviikkoon, ”riiviviikkoon” ja uusien palkollisten etsintään. Näistä viikoista ja niillä pidetyistä markkinoista tuli pian erikoinen tapahtuma suomalaisella maaseudulla. Vuosipalkolliset solmivat uuden pestin ja saivat palkkansa, joka pienuudestaan huolimatta oli merkittävä summa rahaa. Osa siitä käytetiin heti iloiseen elämään ja pikkuylellisyyksiin markkinoilla.

Uudelleen herätetyn rautalampilaisen tapahtuman  luonne oli kauan riehakas ja pelkästään kaupallinen, mutta 1970-luvulla kunnanhallituksen nimeämä toimikunta alkoi muokata sitä hallittavissa olevaa kokonaisuutta, perinteitä kunnioittavaa ja rautalampilaisten paikallisidentiteettiä vahvistavaa pitäjäntapahtumaa. Vuonna 2001 tapahtuman vetovastuuseen siirtyi Rautalammin Pestuut-seurayhtymä, jonka muodostavat Lions Club Rautalampi, Rautalammin urheilijat sekä Rautalammin kunta.

Pestuuraitti ja paikkojen myynti

Markkinat pidettiin sotien jälkeen kylän pääraitilla (nyk. Kuopiontie). Myyjien lisääntyessä alue vakiintui urheilukentän ja Opintieen välisellä alueella, josta puhutaan Pestuuraittina. Pestuuraitilla kiellettiin autoliikenne vuonna 1976, ja raitti muokkautui paikoin ahtaaksikin kujamarkkina-alueeksi. Toripaikat jaettiin 1970-luvun puolivälistä alkaen perjantai-illan huutokaupassa. Tapa kiristi myyjien mieliä paikallisten saamien alennusten vuoksi. Vuonna 1983 ulkopaikkakuntalaista myyjää uhkasi olla tulematta markkinoille seuraavana vuonna, jos paikallisten myyjien suosimista jatkettaisi.