Vesijohtovedessä sameutta

Illalla 8.6. tapahtuneista sähkökatkoksista johtuen vesijohtoverkostossa on ollut paineenvaihteluita alueilla Kerkonkoski, Tiitilänkylä, Pakarila, Koipiniemi, Konnekoski ja Istunmäki. Jos vesijohtovedessä esiintyy sameutta, tulee vettä juoksuttaa, kunnes vesi kirkastuu.

 

Lisätietoja

Matti Vepsäläinen, Pakarila – Koipinienem vesiosuuskunta, 0400 673 025

Antti Tuppura, Rautalammin kunta, 0400 784 570

Lisää ajankohtaisia

Kunnanhallitus on 20.5.2019 § 126 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201§:n nojalla, että Rautalammin kirkonkylän osayleiskaava tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitus/oikaisuvaatimus ei kohdistu. Rautalammin keskustan yleiskaava 2030 tulee voimaa...