Rautalampi-järven kalakuolemissa ei viitteitä rikoksesta tai taudeista

5.8.2019 — 16:36

Rautalampi-järvestä otetuista ympäristönäytteistä ja tutkituista kaloista ei ole löytynyt viitteitä myrkyistä tai kalasairauksista.

Viime viikolla havaitulle tuhansien kalojen äkkillisen kuolemalle ei ole löytynyt yhtä selkeää syytä, vaan niiden epäillään olevan useiden huonojen sattumusten summa. Pääasialliset vaikuttimet ovat alustavien arvioiden mukaan olleet rehevöityneen jörven hyvin lämmin, poikkeuksellisen matalalla oleva vesi, pohjasta irronneet maa-ainekset sekä runsas leväkukinto. Näiden yhteisvaikutuksesta järveen on saattanut muodostua poikkeuksellisen paljon hiilidioksidia, joka on voinut johtaa kalojen kuolemaan. Tapauksen tutkimukset kuitenkin jatkuvat ja osa tuloksista valmistuu vasta noin kahden viikon kuluttua.

Tällä hetkellä tapauksessa ei ole syytä epäillä rikosta, mutta myös Poliisi jatkaa asian selvittämistä yhdessä muiden viranomaisten kanssa. 

Vesinäytteiden mukaan järvessä on erittäin runsaasti sinilevää, eikä vettä kannata käyttää edes peseytymiseen, saunavedeksi eikä ihmisten tai eläinten juomavedeksi. Runsas leväkukinto tekee vedestä poikkeavannäköistä.

Rautalammin kunta on toimittanut useita kuolleiden kalojen keräysastioita eri paikkoihin ympäri Rautalampi-järveä. Keräysastioita tyhjennetään säännöllisesti. Järvestä kerättyjä kuolleita kaloja kehotetaan toimittamaan näihin keräyspisteisiin tai hautaamaan maahan.

Viikonlopun aikana vapaaehtoiset keräsivät järven rannoilta satoja kiloja kuolleita kaloja, mutta Rautalampi-järvessä on edelleen tuhansia kuolleita kaloja.

Tätä tiedotetta tullaan täydentämään myöhemmin.

Lisätietoja

« Uutishuone