Kotihoidontuen kuntalisän maksuperusteet ennallaan

10.1.2017 — 13:36

Rautalammin lasten kotihoidontuen kuntalisän maksuperusteet säilyvät tänä vuonna ennallaan. Samoin kuntalisän suuruus säilyy entisellään eli 150 eurossa kuukaudessa, ja se myönnetään perheille, joissa on alle 3-vuotias lapsi ja perhe saa Kelan maksamaa kotihoidontukea.

Kuntalisää myönnetään äitiyspäivä- ja vanhempainrahakauden (mukaan lukien isäkuukausi) päättymisen jälkeen siihen saakka, kunnes perheen nuorin lapsi täyttää kolme vuotta. Saaminen edellyttää, että jompikumpi omista vanhemmista hoitaa kaikki perheen alle kouluikäiset lapset kotona eikä saa samaan aikaan palkkatuloa tai työttömyyskorvausta. Kuntalisää maksetaan hakemiskuukauden alusta lukien.

Tuen saajan tulee ilmoittaa kuntaan, mikäli tuen saamiseen oikeuttavat ehdot eivät enää täyty. Jos kuntalisää on maksettu liikaa tai aiheettomasti, kunta perii aiheettomasti maksetun etuuden takaisin. -jh

« Uutishuone