Suurten kiinteistöjen kattolumikuorma kannattaa tarkastaa

Suurten kiinteistöjen, esimerkiksi hallien, omistajien kannattaa varmistaa kattojen kestävyys suuren lumikuorman takia. Suomen Ympäristökeskus SYKE on varoittanut hallien omistajia suuresta lumikuormasta, koska esimerkiksi kattorakenteissa piilevät rakennevirheet alkavat tyypillisesti ilmetä maaston lumikuorman kasvaessa. Lumikuormat ovat viimeisimmän kuukauden aikana kasvaneet merkittävästi.

SYKE muistuttaa, että omakoti- ja pientalojen kattojen kestävyydestä ei käytännössä koskaan ole ollut ongelmaa, joten lumenpoistoon ei omakotiasujien tarvitse kattojen kestävyyden takia ryhtyä. Katolta putoava lumi voi kuitenkin aiheuttaa vaaraa.

Lumen poistaminen kannattaa antaa ammattilaisten tehtäväksi. Jos lumet aikoo poistaa itse, tulee työturvallisuudesta huolehtia aina ensimmäisenä. Lisäksi on varmistettava, ettei pudotettavan lumen alle jää ihmisiä tai omaisuutta. Jos lumen pudottamisen teettää ulkopuolisella, on huolehdittava, että pudottajan vastuuvakuutusturva on kunnossa.

 

Lisätietoja:

Lisää ajankohtaisia

Kunnanhallitus on 20.5.2019 § 126 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201§:n nojalla, että Rautalammin kirkonkylän osayleiskaava tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitus/oikaisuvaatimus ei kohdistu. Rautalammin keskustan yleiskaava 2030 tulee voimaa...