Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammaisten palvelut järjestetään erityishuoltolain mukaisesti.  Erityishuollolla edistetään kehitysvammaisen ihmisen selviytymistä päivittäisistä toiminnoista, omintakeista toimeentuloa, sopeutumista yhteiskuntaan sekä turvataan hänen tarvitsemansa opetus, hoito ja huolenpito. Vammais- ja kehitysvammapalvelut nivoutuvat monilta osin yhteen.

Kehitysvammapalveluiden sosiaalityöntekijä ja palveluohjaajat vastaavat asiakkaiden palvelutarpeen arvioinneista ja kuntoutussuunnitelmista yhteistyössä asiakkaan, lääkärin ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Asuminen

Kehitysvammaisen omasta palvelutarpeesta riippuu millaista asumispalvelua hän tarvitsee. Asumispalvelut ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta

Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta

Päivätoiminta on asiakkaan oman toimintakyvyn mukaan suunniteltua kuntoutuksellista ja virikkeellistä toimintaa. Rautalammilla toiminta järjestetään Kokkatoiminnassa. Muissa kunnissa asuville Rautalampilaisille palvelu ostetaan yksityisiltä palvelun tuottajilta.

Kehitysvammaisten työtoiminta

Työtoiminta on asiakasta aktivoivaa ja kuntouttavaa toimintaa. Työtoimintaa määrittelee laki kehitysvammaisten erityishuollosta. Työtoiminta suunnitellaan asiakkaan kykyjen mukaisesti.

Työtoiminta järjestetään Kokkatoiminnassa. Muissa kunnissa asuville Rautalampilaisille palvelu ostetaan yksityisiltä palvelun tuottajilta.

Kokkatoiminta tarjoaa yksilöllistä kuntouttavaa työ- ja päivätoimintapalvelua rautalampilaisille erityisryhmille syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi.

Toimintaan mukaan voit hakeutua omatoimisesti ottamalla yhteyttä Kokkatoiminnan henkilökuntaan, te-toimiston, mt-neuvolan, koulun tai sosiaalitoimiston tuella.

Huoli-ilmoitus

Jos olet huolissasi ihmisestä, tee huoli-ilmoitus. Tulosta oheinen lomake ja lähetä se paperiversiona: Rautalammin kunta / Sosiaalitoimi, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi.

huoli-ilmoitus-Rautalampi

Ei tuloksia