Toimeentulotuki

Viimesijainen tuki ja hakeminen

Toimeentulotukea haetaan mieluiten sähköisellä hakemuksella Kelaan. Toimeentulotukihakemuksia ja neuvontaa sen täyttämiseen saat myös Rautalammin kunnanviraston yhteispalvelupisteestä.

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Esimerkiksi Kelan myöntämät etuudet ovat ensisijaisia toimeentulotukeen nähden. Perustoimeentulotuen myöntää Kela.

Harkinnanvarainen toimeentulotuki

Voit perustoimeentulotukihakemuksesi ohessa hakea ehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea, jonka myöntää Rautalammin kunta. Tukea myönnetään harkinnanvaraisesti. Ehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea saadaksesi sinulla tulee pääsääntöisesti olla päätös perustoimeentulotuesta. Harkinnanvaraista toimeentulotukea voi hakea myös suoraan kunnasta kirjallisella hakemuksella. Liitä tässä tapauksessa Kelan toimeentulotukipäätös laskelmineen hakemuksen mukaan.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotukihakemus

Ei tuloksia

Perusturvalautakunta on vahvistanut toimeentulotukilain soveltamisohjeet Rautalammin kunnalle.

Perusturvalautakunnan hyväksymät soveltamisohjeet toimeentulotuesta

Linkkejä