Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden sosiaalipalveluilla parannetaan lapsiperheiden hyvinvointia ja ehkäistään ongelmien kehittymistä.

Perhetyö on perheen asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lastenhoitoon ja kasvatukseen  sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Perhetyö perustuu sosiaalityöntekijän yhdessä perheen kanssa tekemään asiakassuunnitelmaan. Palvelupyynnön voi tehdä asiakas itse tai yhteistyössä perheen kanssa esimerkiksi neuvolan terveydenhoitaja ja sosiaalityöntekijä.

Perhetyön kokonaisuuden muodostavat kotiin annettava perhetyö ja lapsiparkki.

Kaikenikäisille lapsille, nuorille sekä perheille tarkoitettu perheneuvola on aloittanut toimintansa Rautalammilla syksyllä 2019. Puhelinaika maanantaista keskiviikkoon, klo 10.00 – 11.00. Perheneuvoja Johanna Niiranen ja sosiaalityöntekijä Kristiina Auvinen ovat Rautalammilla parillisten viikkojen keskiviikkoisin ja torstaisin sekä parittomien viikkojen keskiviikkoisin. Toiminta järjestetään yhteistyössä Suonenjoen kanssa. Milloin ottaa yhteyttä perheneuvolaan? Perheneuvolan kautta voit saada luottamuksellista ja maksutonta keskusteluapua […]

Huoli-ilmoitus

Jos olet huolissasi ihmisestä, tee huoli-ilmoitus. Tulosta oheinen lomake ja lähtetä se paperiversiona: Rautalammin kunta/Sosiaalitoimi, Kuopiontie 11,  77700 Rautalampi.

huoli-ilmoitus-Rautalampi

Lapsiperheiden kotipalvelu 

Lapsiperheiden kotipalvelu voi olla joko alle tai yli 5-tunnin tilapäistä palvelua tai säännöllistä palvelua. Jokaisen perheen tilanne ja tarve kartoitetaan yksilöllisesti. Kriteerien avulla kohdennetaan perhetyön palveluja lapsiperheille, jotka alentuneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat tukea kotona selviytymiseen. Palvelu on ensisijaisesti tilapäistä apua, jota on tarjolla pääsääntöisesti alle kouluikäisten lasten perheille.

Perhetyön lapsiparkki kokoontuu kerran viikossa. Se antaa vanhemmille mahdollisuuden asiointiaikaan ja lapsille mahdollisuuden sosiaaliseen kontaktiin muihin saman ikäisiin lapsiin.