Iäkkäiden palvelut

Kotihoidon ja vanhuspalvelujen tehtävänä on mahdollistaa ikääntyvien kuntalaisten turvallinen asuminen kotona tai kodinomaisissa oloissa ja tukea ikääntyvien henkilöiden toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. Kotihoidon ja vanhuspalveluiden vastuualueeseen kuuluvat kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja palveluasumisen tulosyksiköt.

Palveluopas ikäihmisille, päivitetty 13.9.2021

Huoli-ilmoitus

Jos olet huolissasi ihmisestä, tee huoli-ilmoitus. Tulosta oheinen lomake ja lähetä se paperiversiona: Rautalammin kunta/sosiaalitoimi, Kuopiontie 11,  77700 Rautalampi.

Huoli-ilmoitus-Rautalampi

Palveluasuminen

Palveluasumiseen kuuluu tehostettu palveluasuminen ja lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen.

Tehostettu palveluasuminen

Rautalammin kunnan omia tehostetun palveluasumisen yksiköitä ovat palvelukodit Aapeli ja Pauliina. Kunta ostaa asiakkailleen palveluasumista myös yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

Tehostetussa palveluasumisessa tavoitteena on ikääntyvien turvallinen kodinomainen asuminen, itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä laitossijoituksen välttäminen. Tehostettu palveluasuminen sisältää asumisen lisäksi myös ympärivuorokautisen hoivan ja huolenpidon. Asiakas on palveluasumisessa vuokrasuhteessa, jolloin hänellä on mahdollista hakea Kelan myöntämää asumistukea

Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen

Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu kotona asumisen tueksi ja omaishoitajien vapaapäivien toteuttamiseksi. Lyhytaikaista tehostettua palveluasumista voidaan käyttää myös tutkimukseen mennessä, terveydentilan ja lääkityksen seurantavaiheessa ja sairaalasta kotiin siirtymisen kuntouttavana jatkohoitopaikkana.

Yksityiset hoito- ja palvelukodit

 • Hoitokoti Willmar Oy
 • Kierinniemen hoitokoti Oy
 • Hoitokoti Kyllikki
 • Hoitokoti Hermanninranta

Tehostettuun palveluasumiseen hakeutuminen

Tehostetun palveluasumisen hakemuksia saa kunnanvirastolta sekä kotihoidon ja vanhuspalvelujen työntekijöiltä.

Kotihoito

Kotihoidon palveluihin kuuluu ennaltaehkäisevä vanhustyö, omaishoidon tuki, kotisairaanhoito ja kotipalvelu tukipalveluineen.

Kotipalvelu sisältää:

 • säännöllinen kotipalvelu
 • tehostettu kotipalvelu
 • tilapäinen kotipalvelu
 • tukipalvelut

Kotona asumista voidaan tukea myös kotipalvelun tukipalvelujen avulla. Tukipalvelumaksut määritellään vuosittain perusturvalautakunnassa.

Kotipalvelun tukipalveluja ovat:

 • turvapalvelu
 • hygieniapalvelu
 • asiointipalvelu
 • päivätoiminta
 • ateriapalvelu

Keskuskeittiön ruokalista

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito on tarkoitettu henkilöille, jotka sairautensa tai toimintakykynsä alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluita.

Kotisairaanhoidon tehtävänä on antaa terveyden- ja sairaanhoitoa kotona, yhteistyössä oman väestövastuualueen lääkärin ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Kotisairaanhoitajan käynti voi olla tilapäiskäynti tai säännöllisesti järjestetty palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti.

Potilaan on mahdollista saada kotona annettavina palveluina mm. ompeleiden poisto, verikokeet, injektiot, haavanhoidot, lääkehoidon toteutus ja seuranta.

Kotisairaanhoitoon ei tarvita lääkärin lähetettä.

Sotaveteraaneille kotisairaanhoito on maksutonta.

Kotisairaanhoidon vastaavat

Kotihoidon vastaava

Anne Haukka

040 178 7018

anne.haukka@rautalampi.fi

Yksikkö

Kotihoito ja vanhustyö, Perusturva

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Kotisairaanhoitajien puhelinnumerot:

Kotisairaanhoitaja

Anne Hänninen

040 530 0968

anne.hanninen@rautalampi.fi

Yksikkö

Kotihoito ja vanhustyö

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Kotisairaanhoitaja

Taina Salmi

040 530 0967

taina.salmi@rautalampi.fi

Yksikkö

Kotihoito ja vanhustyö

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Kotisairaanhoitaja

Virpi Korhonen

040 517 5971

virpi.korhonen@rautalampi.fi

Yksikkö

Kotihoito ja vanhustyö

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Perusturvalautakunta vahvistaa vuosittain omaishoidon tuen perusteet Omaishoidontukea haetaan erillisellä hakemuksella. Hakemuksia saa perusturvaosastolta, Kuopiontie 11.

Muut kotona asumista tukevat palvelut

 • Yksityiset siivouspalvelut
 • Pesulapalvelut
  • Rautalammin työkeskuksen pesula tarjoaa pesulapalveluja kuntalaisille.
  • Pesula, Tallivirrantie 4, puh. 0400 398 514

Kotihoidon vastaava

Anne Haukka

040 178 7018

anne.haukka@rautalampi.fi

Yksikkö

Kotihoito ja vanhustyö, Perusturva

Toimipaikka

Kunnanvirasto