Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kun tukea tarvitaan

Sosiaali- ja terveyspalveluilla edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä.

Lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamista Lastensuojelu on viranomaisten toimintaa, jonka tehtävä on tukea ja auttaa vanhempia huolehtimaan lapsistaan. Lastensuojelun tehtävä on turvata lapsen tilanne ja suojella häntä siinä tapauksessa, jos […]

Perusterveydenhuollon palvelut kunta tuottaa kuulumalla Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymään. Suonenjoen ja Rautalammin terveysaseman kesäsulku on heinäkuussa. Tarkempi sulkuaika ilmoitetaan erikseen. Vain kiireelliset asiat hoidetaan heinäkuun aikana Suonenjoen terveysasemalla. Rautalampilaisia palvellaan puhelimitse omahoitajan […]

Lapsiperheiden sosiaalipalveluilla parannetaan lapsiperheiden hyvinvointia ja ehkäistään ongelmien kehittymistä. Perhetyö on perheen asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lastenhoitoon ja kasvatukseen  sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen […]

Pohjois-Savon oikeusaputoimiston yleinen edunvalvonta tuottaa edunvalvontapalveluja henkilöille, jotka eivät itse kykene huolehtimaan asioistaan ja oikeuksistaan. Edunvalvoja huolehtii käräjäoikeuden tai maistraatin päätöksen perusteella päämiehensä pääasiassa taloudellisista ja oikeudellisista asioista. Yleinen edunvalvoja […]

Päihde- ja mielenterveystyössä tehdään tiivistä yhteisyötä sosiaali- ja terveydenhuollon kesken. Päihdehoitoa voidaan toteuttaa avohoitona tai laitoshoitona. Mielenterveyskuntoutujille on tarjolla tarpeenmukaista asumispalvelua ja kuntouttavaa päivätoimintaa. Rautalampi on mukana mielen hyvinvoinnin ja […]

neuvoo asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa ja eri oikeuksien vireillepanossa avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä tiedottaa palvelunkäyttäjien oikeuksista toimii tarvittaessa sovittelijana viranomaisen ja palvelunkäyttäjän välillä ja toimii muutoinkin palvelunkäyttäjien oikeuksien edistämiseksi ja […]

Yhdessä eteenpäin Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää suunnitelmallista sosiaalityötä, jonka tavoitteena on vahvistaa henkilön omaa toimintakykyä ja ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntyä. Asiakkaan kanssa yhdessä etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi. Aikuissosiaalityöntekijät […]

Vammaispalveluilla tuetaan vammaisten selviytymistä välttämättömistä päivittäisistä toiminnoista. Palvelujen tavoitteena on henkilön mahdollisimman omatoiminen suoriutuminen vammasta ja sairaudesta riippumatta. Palvelut järjestetään vammaispalvelulain perusteella. Vammais- ja kehitysvammapalvelut nivoutuvat monilta osin yhteen. Vaikeavammaisella […]

Sosiaalipäivystys palvelee virka-ajan ulkopuolella arkisin klo 15.00 – 08.00 ja viikonloppuisin perjantaista klo 15.00 maanantaihin klo 08.00. Sosiaalipäivystyksen tavoittaa yleisesti hätänumerosta 112. Virka-aikana voit ottaa yhteyttä kunnan sosiaalityöntekijöihin tai vaihteeseen […]

Oikeusaputoimistojen tarjoama maksuton talous- ja velkaneuvontapalvelu on tarkoitettu yksityishenkilöille sekä pienimuotoista yritystoimintaa tekevälle ammatinharjoittajille ja elinkeinonharjoittajille. Talous- ja velkaneuvonnan asiantuntijat auttavat sinua taloudellisen kokonaistilanteesi kartoittamisessa, talouden suunnittelussa ja sovintoratkaisuehdotusten laatimisessa. […]

 

Mitä tarkoitetaan sosiaalipalveluilla?

Sosiaalipalveluita on järjestettävä:

  • tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
  • asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen
  • taloudellisen tuen tarpeeseen
  • sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi
  • lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen
  • äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen
  • lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi
  • päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen
  • muuhun fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvään tuen tarpeeseen sekä
  • tuen tarpeessa olevien henkilöiden omaisten ja läheisten tukemiseksi

Sosiaalipalveluita haetaan kirjallisesti hakemuslomakkeella. Halutessasi voit ennen hakemuksen täyttämistä saada ohjeita ja tukea palveluista vastaavalta työntekijältä.

Perusturvaosaston asiakasmaksut on hyväksytty perusturvalautakunnan kokouksessa 9.6.2021  Asiakasmaksut

Sosiaalipalveluita ohjaa sosiaalihuoltolaki. Lisää sosiaalipalveluista sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla