Sosiaali- ja terveyspalvelut

Kun tukea tarvitaan

Pohjois-Savon hyvinvointialue on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista 1.1.2023 alkaen.  Lue lisää: Pohjois-Savon hyvinvointialue – Pohjois-Savon hyvinvointialue – Pohjois-Savo (pshyvinvointialue.fi)

Sosiaali- ja terveyspalveluilla edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä.

Perusterveydenhuollon palvelut Pohjois-Savon hyvinvointialue Rautalampilaisia palvellaan puhelimitse omahoitajan numeroissa tai Klinik24-verkkopalvelun kautta. Varaa aika kiireettömälle vastaanotolle omahoitajan kautta. Puhelusi ohjautuu takaisinsoittojärjestelmään ja hoitaja soittaa takaisin saman työpäivän aikana. Maanantai – […]

Palveluista vastaa Lastensuojelu – Pohjois-Savon hyvinvointialue – Pohjois-Savo (pshyvinvointialue.fi) Lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamista Lastensuojelu on viranomaisten toimintaa, jonka tehtävä on tukea ja auttaa vanhempia huolehtimaan lapsistaan. Lastensuojelun tehtävä on […]

Palvelusta vastaa Perheoikeudelliset palvelut – Pohjois-Savon hyvinvointialue – Pohjois-Savo (pshyvinvointialue.fi)

Palveluista vastaa Lasten, nuorten ja perheiden palvelut – Pohjois-Savon hyvinvointialue – Pohjois-Savo (pshyvinvointialue.fi) Lapsiperheiden sosiaalipalveluilla parannetaan lapsiperheiden hyvinvointia ja ehkäistään ongelmien kehittymistä. Perhetyö on perheen asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, […]

Pohjois-Savon oikeusaputoimiston yleinen edunvalvonta tuottaa edunvalvontapalveluja henkilöille, jotka eivät itse kykene huolehtimaan asioistaan ja oikeuksistaan. Edunvalvoja huolehtii käräjäoikeuden tai maistraatin päätöksen perusteella päämiehensä pääasiassa taloudellisista ja oikeudellisista asioista. Yleinen edunvalvoja […]

Mielenterveys- ja päihdepalvelut – Pohjois-Savon hyvinvointialue – Pohjois-Savo (pshyvinvointialue.fi) Ehkäisevä päihdetyö suunnitelma, hyväksytty kv 7.2.2023  

neuvoo asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa ja eri oikeuksien vireillepanossa avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä tiedottaa palvelunkäyttäjien oikeuksista toimii tarvittaessa sovittelijana viranomaisen ja palvelunkäyttäjän välillä ja toimii muutoinkin palvelunkäyttäjien oikeuksien edistämiseksi ja […]

Palveluista vastaa Työikäisten sosiaalipalvelut – Pohjois-Savon hyvinvointialue – Pohjois-Savo (pshyvinvointialue.fi) Eteläinen palvelualue, ohjaus- ja neuvontanumero 041 7319600 klo 9-11 Huoli-ilmoitus aikuisestahttps://pshyvinvointialue.fi/digipalvelujen-hakemisto Yhdessä eteenpäin Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää suunnitelmallista […]

Palveluista vastaa Vammaispalvelut – Pohjois-Savon hyvinvointialue – Pohjois-Savo (pshyvinvointialue.fi) Vammaispalveluilla tuetaan vammaisten selviytymistä välttämättömistä päivittäisistä toiminnoista. Palvelujen tavoitteena on henkilön mahdollisimman omatoiminen suoriutuminen vammasta ja sairaudesta riippumatta. Palvelut järjestetään vammaispalvelulain […]

Sosiaali- ja kriisipäivystys toimii maakunnallisesti ympärivuorokautisessa häiriötilannevalmiudessa ja vastaa sosiaalisissa hätätilanteissa ja muissa erityistilanteissa psykososiaalisen tuen sekä akuutin kriisityön järjestämisestä. Sosiaalipäivystyksen tehtäviin kuuluvat tilanteet, jotka vaativat välittömiä sosiaaliviranomaisen toimenpiteitä. Apua […]

Oikeusaputoimistojen tarjoama maksuton talous- ja velkaneuvontapalvelu on tarkoitettu yksityishenkilöille sekä pienimuotoista yritystoimintaa tekevälle ammatinharjoittajille ja elinkeinonharjoittajille. Talous- ja velkaneuvonnan asiantuntijat auttavat sinua taloudellisen kokonaistilanteesi kartoittamisessa, talouden suunnittelussa ja sovintoratkaisuehdotusten laatimisessa. […]

 

Mitä tarkoitetaan sosiaalipalveluilla?

Sosiaalipalveluita on järjestettävä:

  • tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
  • asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen
  • taloudellisen tuen tarpeeseen
  • sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi
  • lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen
  • äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen
  • lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi
  • päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen
  • muuhun fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvään tuen tarpeeseen sekä
  • tuen tarpeessa olevien henkilöiden omaisten ja läheisten tukemiseksi

Sosiaalipalveluita ohjaa sosiaalihuoltolaki. Lisää sosiaalipalveluista sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla