Rautalampi-järven kalakuolemissa ei viitteitä rikoksesta tai taudeista

Rautalampi-järvestä otetuista ympäristönäytteistä ja tutkituista kaloista ei ole löytynyt viitteitä myrkyistä tai kalasairauksista.

Viime viikolla havaitulle tuhansien kalojen äkkillisen kuolemalle ei ole löytynyt yhtä selkeää syytä, vaan niiden epäillään olevan useiden huonojen sattumusten summa. Pääasialliset vaikuttimet ovat alustavien arvioiden mukaan olleet rehevöityneen jörven hyvin lämmin, poikkeuksellisen matalalla oleva vesi, pohjasta irronneet maa-ainekset sekä runsas leväkukinto. Näiden yhteisvaikutuksesta järveen on saattanut muodostua poikkeuksellisen paljon hiilidioksidia, joka on voinut johtaa kalojen kuolemaan. Tapauksen tutkimukset kuitenkin jatkuvat ja osa tuloksista valmistuu vasta noin kahden viikon kuluttua.

Tällä hetkellä tapauksessa ei ole syytä epäillä rikosta, mutta myös Poliisi jatkaa asian selvittämistä yhdessä muiden viranomaisten kanssa. 

Vesinäytteiden mukaan järvessä on erittäin runsaasti sinilevää, eikä vettä kannata käyttää edes peseytymiseen, saunavedeksi eikä ihmisten tai eläinten juomavedeksi. Runsas leväkukinto tekee vedestä poikkeavannäköistä.

Rautalammin kunta on toimittanut useita kuolleiden kalojen keräysastioita eri paikkoihin ympäri Rautalampi-järveä. Keräysastioita tyhjennetään säännöllisesti. Järvestä kerättyjä kuolleita kaloja kehotetaan toimittamaan näihin keräyspisteisiin tai hautaamaan maahan.

Viikonlopun aikana vapaaehtoiset keräsivät järven rannoilta satoja kiloja kuolleita kaloja, mutta Rautalampi-järvessä on edelleen tuhansia kuolleita kaloja.

Tätä tiedotetta tullaan täydentämään myöhemmin.

Lisätietoja

Lisää ajankohtaisia

Elokuun toisella viikolla Rautalampi-järvestä löytyneiden kuolleiden kalojen kuolinsyyn tutkimukset ovat valmistuneet. Pohjois-Savon ELY-keskuksen biologi Ilpo Käkelä vahvistaa jo aiemmin esillä olleet syyt kalakuolemille. – Tulokset vahvistavat, että kalakuolemat johtuivat luonnon olosuhteide...
HAE MUKAAN RAUTALAMMIN NUORISOVALTUUSTO RAUNOON! Uusi kausi starttaa 1.10.2019-30.9.2020. RauNo on sivistyslautakunnan alainen ja toimii yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. Mukaan pääsee 6-8 nuorta. Valinnat tehdään vapaamuotoisen hakemuksen ja haastattelun kautta. RauNo:n toimintakausi on yhden vuod...
Siirtoviemäriverkoston laajentaminen Rautalammilla jatkuu. Kaivinkoneet ovat elokuun puolivälissä aloittaneet kaivaustyöt Maukoskalliontien läheisyydessä. Kaivaukset jatkuvat järjestyksessä seuraaville alueille: Talvitie Hankavedenrannantie Kerkonkoskentie ja Kerkonkoski