Rautalammin sote-palvelujen kilpailutuksesta aikataulu

Rautalammin kunnanhallitus on hyväksynyt sote-palvelujen kilpailutusaikataulun parlamentaarisen työryhmän esittämällä tavalla. Kilpailutus koskee alle puolta sote-palveluista ja kestoltaan sopimukset ovat kymmenisen vuotta. Kilpailutus koskettaa perusterveydenhuollon, suunterveyden, erikoislääkärin vastaanottopalveluja ja sosiaalitoimen kotisairaanhoitotoimintaa, kotipalveluja sekä mahdollisesti joitakin muita sosiaalipalveluja. Lisäksi kunnanhallitus linjasi, että kilpailutuksen yhteydessä on ratkaistava, miten kunta varautuu ja järjestää hallinto- ja tukipalvelut mahdollisen maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen.

Kilpailutuksen tavoitteena on turvata sote-palvelut lähipalveluina Rautalammilla vähintään nykyisen tasoisina ja se toteutetaan siten, että julkiset ja yksityiset sote-työpaikat turvataan Rautalammilla. Työterveyshuolto on kilpailutuksessa mukana, erikseen. Kunta pidättää itsellään oikeudet valtuuston päätöksellä hyväksyä tai hylätä tarjoukset.

Parlamentaarisessa työryhmässä Raija Haukka jätti esitykseen eriävän mielipiteen. Hän totesi, että pitää kilpailutusta tarpeettomana ja olisi tyytynyt valtakunnalliseen sote-valmisteluun. Kunnanhallituksessa hän esitti asian jättämistä pöydälle, mutta hyväksytty päätös voitti äänin 4-3. -jh

Lisää ajankohtaisia

Ensiapu ja kiireellinen hoito Suonenjoen terveysasemalla ma-pe klo 8-20, la ja su klo 8-18. Ajanvaraus puh.044 4131 216. Muuna aikana Kys yhteispäivystys, puh. 017 174 500. Hätätilanteissa hätäkeskus puh. 112. Omalääkärien ja –hoitajien vastaanotto Vain kiireelliset asiat hoidetaan heinäkuun aikana Suonenjoen terveysasemalla. Suonenjokelaisia palvellaan omahoitajien numeroissa, rautalampilaisia numerossa 044 4131255 tai jättämällä viesti omahoitajien numeroon. […]

Kunnanhallitus toivoo, että Rautalammilla taksilupien määriin ei tehtäisi muutoksia. Tällä hetkellä Rautalammin osalta taksilupien enimmäismäärä on kaksitoista, joista kymmenen on henkilöautolupaa ja kaksi esteetöntä lupaa. Vuonna 2016 lupia oli yhteensä kolmetoista. Kunnanhallitus antoi lausuntonsa ELY-keskukselle, jolle kuuluu taksiliikenteen valvonta. Taksilupien enimmäismääriä koskevan päätöksen tulee perustua ELY-keskuksen keräämiin tietoihin taksin kysynnän ja tarjonnan muutoksista sekä toimialan […]

Kunnanhallitus hyväksyi soten parlamentaarisen työryhmän esityksen, jonka mukaan maakunnalliseen valinnanvapaus -pilottihankkeeseen osallistuttaisiin vasta syksyn 2017 toisella hakukierroksella. Pilottihankkeeseen osallistumisen lykkääntymisen taustalla on mm. se, että maakunta- ja sote-lainsäädäntökokonaisuudesta päättäminen on siirtynyt eduskunnassa, mistä seuraa, että valinnanvapautta koskeva lainsäädäntö kirjoitetaan uudelleen. Soten valinnanvapauspilottiin osallistumisen lykkäämistä kunnanhallitus perusteli myös perustuslakiin liittyvillä ongelmilla ja epävarmuudella, miten tuleva lainsäädäntö […]