Lukio-opinnot

Lukio-opintoihin kuuluu 75 kurssia.

Kurssiesite

MITÄ TARKOITTAA LUKIOMME TUNTIJAKOKOKEILUSSA OLEMINEN

Rautalammin lukio on ollut lukuvuoden 2016-18 mukana tuntijakokokeilussa. Kokeilua jatketaan vielä tulevana lukuvuonna 2017-18. Kokeilussa mukana olleet opiskelijat ovat kokeneet lisääntyneen valinnanvapauden kaikissa lukioissa myönteisesti.

Äidinkielen, ruotsin, englannin, vieraiden kielien, matematiikan, liikunnan, musiikin ja kuvaamataiteen opetukseen kokeilu ei vaikuta, mutta reaaliaineissa on enemmän mahdollisuuksia keskittyä itseä kiinnostaviin aineisiin ja jättää joitain aineita kokonaan pois omasta lukujärjestyksestä. Opiskelijalla on aina mahdollisuus myös pitäytyä perinteisessä mallissa.

Perinteisessä mallissa opiskelijan on suoritettava luonnontieteellisistä aineista vähintään yksi fysiikan, yksi kemian, yksi maantieteen ja yksi terveystiedon kurssi, sekä kaksi biologian kurssia; humanistisista aineista kolme historian, kolme yhteiskuntaopin, kaksi uskonnon ja kaksi filosofian kurssia, sekä yksi psykologian kurssi.

Kokeilulukioissa luonnontieteellisistä aineista ainoa pakollinen on terveystiedon kurssi, minkä lisäksi hän voi vapaasti valita vähintään kahdeksan kurssia. Opiskelija voi niin halutessaan keskittyä ottamaan esim. fysiikan ja kemian kursseja ja jättää biologian ja maantieteen kurssit kokonaan pois. Vaihtoehtoisesti hän voi myös opiskella lisää terveystietoa ja opiskella biologiaa ja jättää fysiikan ja kemian kurssit pois jne.

Humanistisessa reaaliaineryhmässä ainoa pakollinen on yksi uskonnon kurssi. Tämän jälkeen opiskelijan tulee opiskella vähintään kahdeksan kurssia tästä ryhmästä. Hän voi opiskella esimerkiksi lisää uskontoa, ja ottaa sen lisäksi vain historian kurssit tai keskittyä vain psykologiaan ja yhteiskuntaoppiin.