Perusturvaosaston tiedote

Rautalammin kuntaan on tullut tieto, että ikääntyneiden kotiin on pyrkinyt tuntematon nainen kyselemään palvelun tarvetta ja tarjoamaan palvelua.

Kunnan kotihoito tai seurakunnan diakoni eivät pääsääntöisesti toimi siten, että asiakkaan ovelle mennään ilman ennakkotietoa. Lisäksi kotikäynnillä asiakkaalle kerrotaan, keitä ollaan ja kerrotaan myös mitä tahoja edustetaan.

Perusturva kehottaa kaikkia kuntalaisia olemaan päästämättä kotiinsa tuntematonta henkilöä, joka pyrkii kotiinne ilman sovittua asiakaskäyntiaikaa ja tarvittaessa ilmoittamaan tunkeutujasta poliisille.

Kirsi Solmari

040 514 8170

kirsi.solmari@rautalampi.fi

Yksikkö

Perusturvaosasto

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Lisää ajankohtaisia

Kunnanhallitus on 20.5.2019 § 126 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201§:n nojalla, että Rautalammin kirkonkylän osayleiskaava tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitus/oikaisuvaatimus ei kohdistu. Rautalammin keskustan yleiskaava 2030 tulee voimaa...