Kotihoidon Rautalampilisä

Kotihoidontuen kuntalisää eli niin sanottua Rautalampi-lisää maksetaan vuonna 2019.

Rautalampilisän määrä on 150€ kuukaudessa, josta vähennetään verot.

 • Kuntalisää myönnetään perheille, jossa on alle kolmevuotias lapsi ja saa kelan maksamaa kotihoidontukea.
 • Kuntalisää myönnetään äitiyspäivä- ja vanheimpainrahakauden (mukaan lukien isäkuukausi) päättymisen jälkeen siihen saakka, kunnes perheen nuorin lapsi täyttää kolme vuotta. Oma vanhempi hoitaa kaikki perheen alle kouluikäiset lapset kotona eikä saa samaan aikaan palkkatuloa tai työttömyyskorvausta.
 • Kuntalisää maksetaan hakemiskuukauden alusta.

Tuen saajan tulee ilmoittaa kuntaan, mikäli tuen saamiseen oikeuttavat ehdot eivät enää täyty. Jos kuntalisää on maksettu liikaa tai aiheettomasti, kunta perii aiheettomasti maksetun etuuden takaisin.

Hakeminen

Hakemus Rautalampi-lisästä tulee toimittaa varhaiskasvatusjohtajalle, päätös Kelan kotihoidontuesta sekä verokortti. Hakemuksen voi postittaa osoitteeseen Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi.

 • Lisätiedot

  Varhaiskasvatusjohtaja

  Tiina Puranen

  040 572 5321

  tiina.puranen@rautalampi.fi

  Yksikkö

  Sivistysosasto, Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut

  Toimipaikka

  Kunnanvirasto