Asiakkaan oikeudet & muistutus

Muistutus varhaiskasvatukselle

Sosiaalihuollon laatuun tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Varhaiskasvatuspalveluiden laatuun tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön esimiehelle tai varhaiskasvatuspalveluiden johtavalle viranhaltijalle. Ennen muistutuksen tai kantelun tekemistä on suositeltavaa selvittää asiaa sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuspalvelua antaneessa toimintayksikössä, jossa voidaan selvittää asiassa mahdollisesti tapahtuneita puutteita tai virheitä.

Muistutus voi olla vapaamuotoinen tai liitteenä olevaa lomaketta käyttäen. Sosiaaliasiamies voi tarvittaessa avustaa sinua muistutuksen teossa.

Vastaus muistutukseen tulee antaa kirjallisena kohtuullisessa ajassa (yleensä 1-4 viikkoa) sen tekemisestä. Vastaukseen ei voi hakea muutosta.

Muistutuksen tekeminen ei poista oikeuttasi kannella asiastasi sosiaalihuoltoa ja varhaiskasvatusta valvoville viranomaisille. Voit tehdä hallintokantelun esimerkiksi aluehallintovirastolle tai eduskunnan oikeusasiamiehelle silloin, kun koet viranomaisen menetelleen toimessaan virheellisesti.