Oppilaskunta

Matti Lohen koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Jokaiselta luokalta on äänestämällä valittu yksi jäsen ja yksi varajäsen, joista oppilaskunnan hallitus muodostuu.

Alakoulun ja yläkoulun hallitukselle valitaan joka vuodeksi puheenjohtaja, joka johtaa oppilaskuntaa yhdessä vastuussa olevan opettajan kanssa. Oppilaskunnan hallitus toimii oppilaiden äänitorvena, välittäen viestejä oppilailta opettajille ja päinvastoin. Kaikki oppilaat voivat tehdä aloitteita ja ehdotuksia oppilaskunnan hallituksen kokouksen käsittelyyn.

Oppilaskunnan hallitus on mukana päättämässä kouluun ja kouluviihtyvyyteen liittyvistä asioista. Sen lisäksi hallituksella on mahdollisuus järjestää esimerkiksi erilaisia juhlia, teemapäiviä tai tapahtumia.

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu koulupäivien aikana, pääosin välitunneilla, mutta tarvittaessa myös oppituntien aikana. Hallituksessa toimiminen on luottamustehtävä, ja lukuvuoden lopussa mukana olleet jäsenet saavat toiminnasta todistuksen.

Alakoulun oppilaskunnan hallitus 2016–2017

1ab Iita Pöyhönen ja Vihtori Pesonen
2a  Konsta Laitinen ja Stella Raivio
3a Joona Matilainen ja Helmi Pesonen
4a Pinja Tuovinen ja Miro Koukkari
5a Viljami Tuppura ja Jemina Herranen
5b Anni Lindsberg ja Tomas Tuutti                                                                                                                                                                                                              6a Laura Raatikainen ja Kalle Vepsäläinen                                                                                                                                                                                                6b Valeria Salmi ja Linda Pursiainen

 

Yläkoulun oppilaskunnan hallitus 2016–2017

7a Nico Hirvonen ja Perttu Peltola
7b Tino Tuutti ja Ville Manninen
8a Eeli Sikström ja Atte Hänninen
8b Noora Vuorimaa ja Viivi Pakarinen
9a Ilari Kuosmanen ja Niko Korhonen
9b Sanni Jetsu ja Matti Utriainen