Oppilaskunta

Matti Lohen koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Jokaiselta luokalta on äänestämällä valittu yksi jäsen ja yksi varajäsen, joista oppilaskunnan hallitus muodostuu.

Alakoulun ja yläkoulun hallitukselle valitaan joka vuodeksi puheenjohtaja, joka johtaa oppilaskuntaa yhdessä vastuussa olevan opettajan kanssa. Oppilaskunnan hallitus toimii oppilaiden äänitorvena, välittäen viestejä oppilailta opettajille ja päinvastoin. Kaikki oppilaat voivat tehdä aloitteita ja ehdotuksia oppilaskunnan hallituksen kokouksen käsittelyyn.

Oppilaskunnan hallitus on mukana päättämässä kouluun ja kouluviihtyvyyteen liittyvistä asioista. Sen lisäksi hallituksella on mahdollisuus järjestää esimerkiksi erilaisia juhlia, teemapäiviä tai tapahtumia.

Oppilaskunnan hallitus kokoontuu koulupäivien aikana, pääosin välitunneilla, mutta tarvittaessa myös oppituntien aikana. Hallituksessa toimiminen on luottamustehtävä, ja lukuvuoden lopussa mukana olleet jäsenet saavat toiminnasta todistuksen.

Alakoulun oppilaskunnan hallitus 2017-2018

1a Moona Laitinen ja August Lehmonen
2a Topi Muona ja Topias Holopainen
3a Liana Kuikka ja Vili Kuikka
4a Maiju Syrjänen ja Matti Vehviläinen
5a Venla Korhonen ja Peppi Manninen
5b Inka Toikkanen ja Daniel Mensonen
6a Kiia Huovinen ja Toivo Korhonen
6b Matja Heinoja ja Jussi Waris

Valoluokka Yamama

 

Yläkoulun oppilaskunnan hallitus 2018-2019

7a Janna Jääskeläinen ja Jimi Laitinen
7b Lotta Manninen ja Kaapo Tarvainen
8a Valeria Salmi ja Petri Kultalahti
8b Rosa Kattainen ja Lauri Ahonen
9a Valeria Artjuhhina ja Kalle-Matti Hänninen
9b Ville Manninen ja Tino Tuutti