Erityisopetus

Matti Lohen koulussa toteutetaan kolmiportaisen tuen järjestelmää, jonka mukaisesti oppilaalla on oikeus yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tukitoimiin heti tuen tarpeen ilmetessä.

Lukuvuonna 2016-2017 koulullamme toimii kolme erityisopettajaa: Saija Vaahto (vuosiluokat 1 – 2 ja 5), Terttu Salo (vuosiluokat 3 ja 4) ja Elina Sinisalo (vuosiluokat 6 – 9).