Erityisopetus

Matti Lohen koulussa toteutetaan kolmiportaisen tuen järjestelmää, jonka mukaisesti oppilaalla on oikeus yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tukitoimiin heti tuen tarpeen ilmetessä.

Lukuvuonna 2018-2019 koulullamme toimii viisi erityisopettajaa: Katariina Tiihonen (vuosiluokat 1a, 2a, 3a, 3b,4a, Kerkon koulu), Sanna Hintikka (vuosiluokat 2a, 5a, 6a) ja Elina Sinisalo (vuosiluokat 6b- 9), Saija Vaahto pienryhmä (vuosiluokat 1 – 4), Heikki Toivanen yläkoulun pienryhmä.

Yhteystiedot etunimi.sukunimi@edu. rautalampi.fi.