Erityisopetus

Matti Lohen koulussa toteutetaan kolmiportaisen tuen järjestelmää, jonka mukaisesti oppilaalla on oikeus yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tukitoimiin heti tuen tarpeen ilmetessä.

Lukuvuonna 2017-2018 koulullamme toimii neljä erityisopettajaa: Katariina Tiihonen (vuosiluokat 1 – 3, 4A ja 6A), Terttu Salo (vuosiluokat 4A, 5A, 5B ja Kerkon koulu) ja Elina Sinisalo (vuosiluokat 6B – 9), Saija Vaahto pienryhmä (vuosiluokat 1 – 3).