Esiopetus

Esiopetuksella tarkoitetaan kasvatusta ja opetusta, jota annetaan lapselle koulun alkamista edeltävänä vuonna. Perusopetuslaissa säädetään lapselle oikeus ja velvollisuus osallistua maksuttomaan esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna eli pääsääntöisesti kuusivuotiaana. Jos lapsen oppivelvollisuus vamman tai sairauden vuoksi alkaa jo 6-vuotiaana, hänellä on oikeus esiopetukseen sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta. Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu huhtikuun aikana.

Esiopetusta annetaan yhteensä 700 tuntia vuoden aikana. Opetusta annetaan aamupäivisin neljän tunnin ajan Pentinpellon päiväkodissa, joka tarjoaa myös esiopetusta täydentävää päivähoitoa. Lisäksi esiopetusta järjestetään perusopetuksen yhteydessä Kerkonjoen koulussa, jossa iltapäivähoito tapahtuu kerhotoimintana tai ryhmäperhepäivähoito Satakielessä.

Esiopetussuunnitelma

Varhaiskasvatusjohtaja

Tiina Puranen

040 572 5321

tiina.puranen@rautalampi.fi

Yksikkö

Lasten päivähoito, Sivistysosasto

Toimipaikka

Kunnanvirasto