Esiopetus

Esiopetuksella tarkoitetaan kasvatusta ja opetusta, jota annetaan lapselle koulun alkamista edeltävänä vuonna. Perusopetuslaissa säädetään lapsen oikeudesta ja velvollisuudesta maksuttomaan esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna eli pääsääntöisesti kuusivuotiaana. Jos lapsen oppivelvollisuus vamman tai sairauden vuoksi alkaa jo 6-vuotiaana, hänellä on oikeus esiopetukseen sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta. Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu maalis-huhtikuun vaihteessa eDaisyn kautta.

Esiopetusta annetaan yhteensä 700 tuntia vuoden aikana. Opetusta annetaan aamupäivisin neljän tunnin ajan Pentinpellon päiväkodin esiopetusryhmissä, mitkä sijaitsevat vv. 2018-2019 kirjaston kivijalassa. Kirjaston kivijalassa järjestetään myös esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Lisäksi esiopetusta järjestetään perusopetuksen yhteydessä Kerkonjoen koulussa ja täydentävää varhaiskasvatusta ryhmäperhepäivähoito Satakielessä.

Esiopetussuunnitelma

Varhaiskasvatusjohtaja

Tiina Puranen

040 572 5321

tiina.puranen@rautalampi.fi

Yksikkö

Sivistysosasto, Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Esiopetus, Kirjaston kivijalka

ryhmä

040 178 7007

esikoulu@rautalampi.fi

Yksikkö

Varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelut

Toimipaikka

Rautalammintie 4, 77700 Rautalampi (Kirjaston kivijalka)