Ympäristönsuojelu

Rautalammin ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena toimii Rautalammin ympäristölautakunta.

Ympäristölautakunta

Puheenjohtaja Mika Koukkari, esittelijät / sihteerit tekninen johtaja Antti Tuppura, rakennustarkastaja-kunnan rakennusmestari Arttu Matilainen

Tekninen johtaja, 0400 784570

Yksikkö

Tekninen osasto

Toimipaikka

Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi

Avoinna ma-pe klo 9-15, muutoin ajanvarauksella puhelimitse

Ympäristönsuojelulaki

Maa-aineslaki

Selvitys naapurien kuulemisesta

Tekninen toimi

Lomake, jolla ilmoitetaan naapurille maa-ainestenottoa koskevasta lupahakemuksesta. (Maa-aineslaki 13 §, Vn A maa 3 § (926/2005)) Hakijan suorittama kuuleminen.

Lataa