Toimeentulotuki

Viimesijainen tuki

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Esimerkiksi Kelan myöntämät etuudet ovat ensisijaisia toimeentulotukeen nähden. Toimeentulotuki haetaan Kelasta. Saat toimeentulotukihakemuksia kunnanviraston yhteispalvelupisteestä. Perustoimeentulotuen myöntää Kela. Voit  perustoimeentulotukihakemuksesi ohessa hakea ehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea, jota myöntää kunta, jos sinulla on siihen oikeus. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan. Ehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea saadaksesi sinulla tulee pääsääntöisesti olla päätös  perustoimeentulotuesta.  Perusturvalautakunta on vahvistanut toimeentulotukilain soveltamisohjeet Rautalammin kunnalle.

Hakeminen

Toimeentulotukea haetaan mieluiten sähköisellä hakemuksella Kelaan. Ehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea voi hakea myös suoraan kunnasta kirjallisena. Liitä tässä tapauksessa Kelan toimeentulotukipäätös laskelmineen hakemuksen mukaan.

 

Linkkejä

Kelan sivuille

Toimeentulotukiopas

Laki toimeentulosta

Toimeentulotukihakemus

Perusturvalautakunnan soveltamisohjeet toimeentulotuesta