Toimeentulotuki

Viimesijainen tuki

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Esimerkiksi Kelan myöntämät etuudet ovat ensisijaisia toimeentulotukeen nähden. Toimeentulotukea myöntää kunta. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan. Tuki lasketaan asiakkaan välttämättömien menojen mukaan. Tukea maksetaan se määrä, jolla asiakkaan tukeen oikeuttavat menot ylittävät käytettävissä olevat tulot ja varat. Vuoden 2017 alusta perustoimeentulon myöntäminen siirtyy Kelalle. Kunta voi jatkossa myöntää harkinnanvaraista täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Hakeminen

Toimeentulotukea haetaan kirjallisella hakemuksella. Uusien asiakkaiden kannattaa aina ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijä Kari Tirkkoseen ja tehdä ajanvaraus ennen tuen hakemista.

Sosiaalityöntekijä

Helena Korhonen

040 5010703

helena.korhonen@rautalampi.fi

Yksikkö

Perusturvaosasto

Toimipaikka

Kunnanvirasto


Hakijan taloudellinen ja sosiaalinen tilanne kartoitetaan hakemuksen ja/tai haastattelun perusteella. Ensisijaisten etuuksien vireilläolo tarkistetaan tai etuudet laitetaan vireille. Hakijan tulot ja menot kartoitetaan toimeentulotukilaskelman avulla. Hakijan varallisuus otetaan huomioon. Hakijan menot joko hyväksytään kokonaan tai osittain tai menoja ei hyväksytä toimeentulotukeen kuuluviksi.

Päätös tuen myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä tehdään seitsemän työpäivän aikana, ja se postitetaan asiakkaalle.

Linkkejä

Kelan sivuille

Toimeentulotukiopas

Laki toimeentulosta

Toimeentulotukihakemus

Perusturvalautakunnan soveltamisohjeet toimeentulotuesta