Lastenvalvoja

Perheoikeudellisiin palveluihin kuuluvat isyysasiat, perheasioiden sovittelu, elatus-, huolto- ja tapaamissopimusasiat, adoptioneuvonta ja kansainvälinen adoptiopalvelu sekä selvitysten laatiminen tuomioistuimelle lasten huolto- ja tapaamisriidoissa.

Isyyslaki

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta

Laki lapsen elatuksesta