Lastensuojelu

Lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamista

Lastensuojelu on viranomaisten toimintaa, jonka tehtävä on tukea ja auttaa vanhempia huolehtimaan lapsistaan. Lastensuojelun tehtävä on turvata lapsen tilanne ja suojella häntä siinä tapauksessa, jos vanhemmat eivät jostain syystä siihen pysty tai lapsi tai nuori tekee asioita, jotka ovat hänelle itselleen vaarallisia tai haitaksi.

Lastensuojelu on laajasti lasten suojelua, joka koskee kaikkia viranomaisia ja kansalaisia. Kaikilla lapsilla on oikeus

  • turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön
  • tasapainoiseen ja monipuoliseen kehittymiseen ja
  • erityiseen suojeluun

Vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista ja kasvatuksesta. Lastensuojelun tehtävänä on lapsen oikeuksien turvaaminen sekä vanhempien ja muiden huoltajien tukeminen kasvatustehtävässä. Ensisijaisesti pyritään siihen, että lapsi tai nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan. Lastensuojelulla on kuitenkin lakisääteinen velvollisuus toimia, jos lapsen etu sitä edellyttää. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä on lastensuojeluprosessin vastuuhenkilö.

Lastensuojelu tukee monella tavalla:

  • Avohuollon tukitoimilla
  • Sijaishuollon tukitoimilla
  • Lasten ja nuorten jälkihuollolla

Jos olet huolissasi lapsesta tai nuoresta, tee lastensuojeluilmoitus soittamalla numeroon 112. Laki mahdollistaa ilmoituksen tekemien myös nimettömänä. Lastensuojelulain  25 § mukaan viranomaiset ja julkisessa tehtävässä työskentelevät henkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Lastensuojelulaki

Perhetyöntekijä

Anna Kaipiainen

040 765 1903

anna.kaipiainen@rautalampi.fi

Yksikkö

Perusturvaosasto

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Sosiaalityöntekijä

Anneli Ollikainen

040 735 7973

anneli.ollikainen@rautalampi.fi

Yksikkö

Perusturvaosasto

Toimipaikka

Kunnanvirasto