Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden sosiaalipalveluilla parannetaan lapsiperheiden hyvinvointia ja ehkäistään ongelmien kehittymistä.

Perhetyö on perheen asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lastenhoitoon ja kasvatukseen  sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Perhetyö perustuu sosiaalityöntekijän yhdessä perheen kanssa tekemään asiakassuunnitelmaan. Palvelupyynnön voi tehdä asiakas itse tai yhteistyössä perheen kanssa esimerkiksi neuvolan terveydenhoitaja ja sosiaalityöntekijä.

Perhetyön kokonaisuuden muodostavat kotiin annettava perhetyö ja lapsiparkki.

 

PERHEPALVELUOPAS 2018

PERHEPALVELUOPAS 2018_ara

 

Perheneuvola

Perheneuvolassa järjestetään sosiaalihuoltolain mukaisia kasvatus- ja perheneuvontapalveluja. Perheneuvolaan ei tarvita lähetettä, vaan asiakas voi itse ottaa yhteyttä hakiessaan apua. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Perheneuvolan toimipiste Rautalammilla on Vuohiniementie 6 as 4.

Ajanvaraus puhelinajalla ma-ke klo 10-11.

Perheneuvolatyöntekijät:

  • Sosiaalityöntekijä Kristiina Auvinen, puh. 044 757 0758,  sähköposti kristiina.auvinen@suonenjoki.fi
  • Perheneuvoja Henna Julkunen, puh. 044 757 0759, sähköposti henna.julkunen@suonenjoki.fi

Perheneuvolan esite

 

Lapsiperheiden kotipalvelu 

Lapsiperheiden kotipalvelu voi olla joko alle tai yli 5-tunnin tilapäistä palvelua tai säännöllistä palvelua. Jokaisen perheen tilanne ja tarve kartoitetaan yksilöllisesti. Kriteerien avulla kohdennetaan perhetyön palveluja lapsiperheille, jotka alentuneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat tukea kotona selviytymiseen. Palvelu on ensisijaisesti tilapäistä apua, jota on tarjolla pääsääntöisesti alle kouluikäisten lasten perheille.

Perhetyön lapsiparkki kokoontuu kerran viikossa. Se antaa vanhemmille mahdollisuuden asiointiaikaan ja lapsille mahdollisuuden sosiaaliseen kontaktiin muihin saman ikäisiin lapsiin.