Sosiaalipalvelut

Kun tukea tarvitaan

Sosiaalipalveluita haetaan kirjallisesti hakemuslomakkeella. Halutessasi voit ennen hakemuksen täyttämistä saada ohjeita ja tukea palveluista vastaavalta työntekijältä.

Sosiaalipalveluita on järjestettävä:

  • tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
  • asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen
  • taloudellisen tuen tarpeeseen
  • sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi
  • lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen
  • äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen
  • lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi
  • päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen
  • muuhun fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen tai kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvään tuen tarpeeseen sekä
  • tuen tarpeessa olevien henkilöiden omaisten ja läheisten tukemiseksi

 

Perusturvaosaston asiakasmaksut on hyväksytty perusturvalautakunnan kokouksessa 31.1.2018  Asiakasmaksut

Lisää sosiaalipalveluista sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla

Sosiaalihuoltolaki