Sosiaali- ja terveyspalvelut

Perusturva auttaa ja tukee

Perusturva tuottaa kuntalaisille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Palvelut ovat osa kokonaisuutta, jolla edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä selviytymistä.