Tilastot

Tilastotietoja kirjastosta

Opetusministeriö vastaa yhdessä lääninhallitusten kanssa kuntien yleisten kirjastojen kansallisesta perustilastoinnista. Yleisistä kirjastoista on saatavilla vertailukelpoista tilastotietoa parin vuosikymmenen ajalta. Valtakunnallisesti kerättyjä ja lääninhallitusten analysoimia tietoja käytetään paikallisen, alueellisen ja kansallisen kehittämisen, päätöksenteon ja valtakunnallisen arvioinnin pohjana. Tilastoaineistoa on annettu myös kansainväliseen käyttöön.

Yleisten kirjastojen tilastotietokannasta löytyvät yleisten kirjastojen perustilastot vuodesta 1999.

Kiinnostavia poimintoja Rautalammin kirjastosta 2015:

Kokoelman koko 44 470 Sanomalehtiä 11
(joista kirjoja) 39 731 Aikakauslehtiä 68
Uusia hankintoja 1738 Verkkovierailuja 4 279
Lainauskertoja 47 636 Aukiolotunteja 1 598
Kävijöitä 37 704 Vieraskielisiä kirjoja 1 634
Näyttelyitä 10 Tapahtumia 12