Päätösvalta kalastusalueista tulee säilyttää paikallisena

Rautalammin kunnanhallitus esittää, että Rautalammin reitin kalatalousalueen uusi raja tulee rajata Konneveden kunnan ja Konnevesi-Kuuslahden kalastusalueen esittämällä tavalla kuitenkin niin, että Iisvesi kuulusi osaksi uutta muodostettavaa Rautalammin reitin kalatalousaluetta.

Muodostettavalla alueella on uusi Etelä-Konneveden kansallispuisto ja matkailuun ja palveluelinkeinojen kehittämiseen oleellisesti liittyvä paikallinen päätösvalta niin virkistys- ja ammattikalastuksen sekä kalakannan hoidon kannalta on ensiarvoisen tärkeää säilyttää paikallistasolla.

Kalatalousalueiden muodostamisen päälinjaus tulisi olla se, että maa- ja vesialueita koskevia vedenjakaja-alueita noudatetaan siten, että Kymijoen ja Vuoksen vesistöihin liittyvät kalatalousalueet muodostavat erikseen omat alueensa.

Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja Etelä-Savon ELY-keskukset ovat yhdessä kalatalousalueiden kanssa valmistelleet uutta kalatalousaluetta. Lausunto ottaa kantaa uusiin kalastusaluerajoihin. -jh

Lisää ajankohtaisia

Etelä-Konneveden kansallispuiston vesistömatkailun kehittäminen-hanke on ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvä kehittämishanke. Sitä rahoittavat EAKR ja valtio sekä Rautalammin kunta. Hankkeessa pyritään Konnekosken kunnostamisella ja pienvenekanavan rakentamiselle mahdollistamaan Etelä-Konneveden kansallispuiston kehittyminen matkailukohteena. Tervetuloa kuulemaan lisää hankkeesta Kunnanvirastolle to 24.8. klo 17:00.

Rautalammin kunnanjohtaja Risto Niemelä jää eläkkeelle ensi vuoden helmikuusta lukien. Asiasta Niemelä ilmoitti kunnanhallitukselle jättäen samalla eronpyyntönsä. Käytännössä kunnanjohtaja jättää virkansa jo syyskuun alkupuolella pitämättömien lomien vuoksi. -jh