Koulutusjohtajan päätökset

11§ Koulukuljetus Rautalampi-Kerkonkoski-Pakarila-Rautalampi reitille

§10 Kerkonjoen rehtorin valinta määräajaksi

§9 Lastentarhanopettajan toimi

§8 Lastentarhanopettajan sijaisuus

§7 Opetusjärjestelyt

§6 Tehtävänkuvan muutos

§5 Varhaiskasvatusjohtajan virkavapaan päättäminen 13.4.2018

§4 Lukion kuntosalin hankinta 2018

Liite KUNTOSALIHANKINNAT

§3 Palvelulisä

§2 Päätös minikilpailutukseen, kilpailutus 72801

§1 Palvelulisä


2017

§§ 14-22 Palvelulisä