Kunnanjohtajan päätökset

Elinvoimalautakunta

§ 3/2018 (08.06.2018) Yritystuki / Aloittava yritys
§ 2/2018 (08.06.2018) Yritystuki / Aloittava yritys
§ 1/2018 (24.04.2018) Yritystuki / Aloittava yritys