Nuoren työllistäminen yritykseen, yhdistykseen, yhteisöön tai kotitalouteen. Hakuaikaa jatkettu 15.5.2019 saakka

Rautalammin kunta tukee rautalampilaisia yrityksiä, yhdistyksiä, yhteisöjä ja kotitalouksia kesätyöpaikan järjestämisestä rautalampilaisille nuorille ajalla 1.6.-31.8. Tukea myönnetään yhteensä 16 nuoren palkkaukseen.

  • Kesätyöpaikkatuen piiriin kuuluvat kaikki 16 (ja hakuvuonna 16 täyttävät) – 25 -vuotiaat rautalampilaiset nuoret
  • Tukea maksetaan vain kerran yhtä nuorta kohden, eikä työnantaja saa saada kesätyöntekijän palkkaukseen muuta tukea, esim. TE-toimiston palkkatukea
  • Tukea työnantajalle maksetaan 200€/nuori
  • Työsuhteen keston tulee olla vähintään kaksi viikkoa ja työajan vähintään 30h/vko
  • Työnantajan tulee maksaa nuorelle työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä huolehtia työnantajan lakisääteisistä sosiaali- ja eläkemaksuista
  • Tuki myönnetään hakujärjestyksessä, tasapuolisuus huomioiden
  • Myönnetystä tuesta lähetetään työnantajalle kirjallinen päätös

Työnantaja tekee nuoren kanssa kirjallisen työsopimuksen, maksaa palkan ja antaa työsuhteen päättyessä työtodistuksen. Tuki maksetaan työnantajalle jälikäteen tositteita vastaan. Tuen maksamista varten työnantajan tulee toimittaa kopio työtodistuksesta josta käy ilmi työllistetyn henkilötiedot, työtehtävät sekä työsuhteen ajankohta ja -kesto. Lisäksi työnantajan on toimitettava todiste palkanmaksusta ja maksetuista sosiaali- ja eläkemaksuista.

Edellä mainitut tositteet on palautettava 31.9. mennessä vapaa-aikatoimistoon. Työllistämistuki maksetaan työnantajan ilmoittamalle pankkitilille.

KESÄTYÖLLISTÄMISHAKEMUSAIKAA JATKETTU 15.5.2019 SAAKKA

Hakulomake löytyy sivulta

Lisää ajankohtaisia

Haluatko opiskella matkailu- ja ravitsemisalaa? Syksyllä alkavien matkailu- ja ravitsemisalan koulutuksien infotilaisuus järjestetään Suonenjoella 3.6.2019 klo 13-15. Paikkana Lintharjun koulu, Koulukatu 21, 77600 Suonenjoki, luokka K357. Syksyllä alkavia koulutuksia ovat mm. ravintola- ja cateringa...
Kuopion kaupunki tarjoaa myös jatkossa puolueetonta energianeuvontaa kuluttajille, kunnille sekä pk-yrityksille. Tämän mahdollistaa energiaviraston rahoitus alueelliselle energianeuvonnalle, joka jatkuu toukokuun alusta alkaen kaikissa Suomen maakunnissa (pl. Ahvenanmaa) neljän vuoden ajan. Tavoitte...
Matonpesupaikka Matti Lohen koululla on avoinna sunnuntaihin 26.5.2019 saakka. Sen jälkeen pesupaikka suljetaan liikuntasalin peruskorjauksen työmaan vuoksi ja avataan taas myöhemmin kesällä. Kerkonkosken sataman matonpesupaikka on avoinna normaaliin tapaan.